Skip to main content
search
Aktualności

Znak Jakości „Spichlerz Koronny”

By 16 maja 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 16 maja 2019 przez admin

spichlerz

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa ogłasza nabór wniosków o uzyskanie prawa do używania i korzystania ze Znaku Jakości „Spichlerz Koronny”. Celem znakowania produktów i usług wysokiej jakości sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi obszaru, na którym działa Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa w oparciu o lokalne zasoby, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze jest:

a) wsparcie przedsiębiorczości opartej na zasobach lokalnego środowiska: dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym, ze szczególnym uwzględnieniem pasji i aktywności mieszkańców oraz produktów lokalnych
b) wyróżnienie produktów i usług o najwyższej jakości, wartościowych dla budowania marki lokalnej „Spichlerz Koronny”
c) tworzenie sieci współpracy i wspólna promocja wyjątkowych produktów i usług oznakowanych Znakiem
d) wymiana wiedzy i doświadczeń w procesie wdrażania i promocji Marki
z partnerami lokalnymi oraz zewnętrznymi na poziomie krajowym i międzynarodowym
e) dążenie do podnoszenia jakości produktów i usług oznaczonych Znakiem
f) mobilizowanie lokalnej społeczności i lokalnych przewag konkurencyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru na którym działa Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
Procedura nadawania Znaku jest integralną częścią realizacji projektu własnego pt. “SPICHLERZ KORONNY”- WDROŻENIE ORAZ PROMOCJA MARKI LOKALNEJ LGD STOWARZYSZENIE KORONA PÓŁNOCNEGO KRAKOWA współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wnioski można składać w terminie 15-30 maja 2019r.
Wniosek można złożyć bezpośrednio w Biurze LGD (ul. Jana Długosza 36, 32-091 Raciborowice) lub w formie elektronicznej (jako skan) na adres info@koronakrakowa.pl
Do pobrania: Regulamin oraz Formularz aplikacyjny.
     korona                    

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Close Menu
 
23 maja 2024
Skip to content