Skip to main content
search
Aktualności

Znak Jakości „Spichlerz Koronny”

By 16 maja 2019No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 16 maja 2019 przez admin

spichlerz

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa ogłasza nabór wniosków o uzyskanie prawa do używania i korzystania ze Znaku Jakości „Spichlerz Koronny”. Celem znakowania produktów i usług wysokiej jakości sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi obszaru, na którym działa Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa w oparciu o lokalne zasoby, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze jest:

a) wsparcie przedsiębiorczości opartej na zasobach lokalnego środowiska: dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym, ze szczególnym uwzględnieniem pasji i aktywności mieszkańców oraz produktów lokalnych
b) wyróżnienie produktów i usług o najwyższej jakości, wartościowych dla budowania marki lokalnej „Spichlerz Koronny”
c) tworzenie sieci współpracy i wspólna promocja wyjątkowych produktów i usług oznakowanych Znakiem
d) wymiana wiedzy i doświadczeń w procesie wdrażania i promocji Marki
z partnerami lokalnymi oraz zewnętrznymi na poziomie krajowym i międzynarodowym
e) dążenie do podnoszenia jakości produktów i usług oznaczonych Znakiem
f) mobilizowanie lokalnej społeczności i lokalnych przewag konkurencyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru na którym działa Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
Procedura nadawania Znaku jest integralną częścią realizacji projektu własnego pt. “SPICHLERZ KORONNY”- WDROŻENIE ORAZ PROMOCJA MARKI LOKALNEJ LGD STOWARZYSZENIE KORONA PÓŁNOCNEGO KRAKOWA współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wnioski można składać w terminie 15-30 maja 2019r.
Wniosek można złożyć bezpośrednio w Biurze LGD (ul. Jana Długosza 36, 32-091 Raciborowice) lub w formie elektronicznej (jako skan) na adres info@koronakrakowa.pl
Do pobrania: Regulamin oraz Formularz aplikacyjny.
     korona                    

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Close Menu
 
28 lutego 2024
Skip to content