Skip to main content
search
Aktualności

Zostań rodziną wspierającą

By 14 lutego 2017No Comments

Ostatnia aktualizacja 14 lutego 2017 przez admin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach w oparciu  o art. 29 ust.1 oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2016 poz. 575) zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane pełnieniem funkcji rodzin wspierających. Rodzina wspierająca to rodzina zaprzyjaźniona, może być z kręgu  otoczenia dziecka (sąsiedzi, krewni, dziadkowie, znajomi), która pomaga rodzinie z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

 

Formy pomocy mogą być różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie w: opiece i wychowaniu dzieci, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która: ma stałe źródło dochodu, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, nie ma ograniczonej zdolności do czynności prawnych, uzyska pozytywną opinię kierownika ośrodka pomocy społecznej, nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego nie ma problemów z uzależnieniami.  
Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny wspierającej zapraszamy do nawiązania współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zielonkach. Prosimy o składanie pisemnych wniosków z umotywowaną chęcią pozostania rodziną wspierającą osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach
ul. Galicyjska 17
32-087 Zielonki
Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach,:

– Panią Anną Zaczkowską tel. (12) 627 33 21

-Panią Iwoną Michałek-Zemłą tel. 519 837 849

Close Menu
 
17 lipca 2024
Skip to content