Skip to main content
search
Aktualności

Zostań rodziną wspierającą

By 17 maja 2016No Comments

Ostatnia aktualizacja 17 maja 2016 przez admin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach w oparciu  o art. 29 ust.1 oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2016 poz. 332) zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane pełnieniem funkcji rodzin wspierających. Rodzina wspierająca to rodzina zaprzyjaźniona, może być z kręgu otoczenia dziecka (sąsiedzi, krewni, dziadkowie, znajomi), która pomaga rodzinie z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.


Formy pomocy mogą być różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi.
Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie w:
– opiece i wychowaniu dzieci,
– prowadzeniu gospodarstwa domowego,
– kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:
– ma stałe źródło dochodu,
– nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
– nie ma ograniczonej zdolności do czynności prawnych,
– uzyska pozytywną opinię kierownika ośrodka pomocy społecznej,
– nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej,
– wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego,
– nie ma problemów z uzależnieniami.  
Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny wspierającej zapraszamy do nawiązania współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zielonkach. Prosimy o składanie pisemnych wniosków z umotywowaną chęcią pozostania rodziną wspierającą osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach ul. Galicyjska 17 32-087 Zielonki
Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach, tj.:
-Panią Anną Zaczkowską tel. (12) 627 33 21
-Panią Iwoną Michałek-Zemłą tel. 519 837 849

Close Menu
 
13 lipca 2024
Skip to content