Skip to main content
search
Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

By 1 sierpnia 202325 sierpnia, 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 25 sierpnia 2023 przez ms

Wójt Gminy Zielonki przypomina, że do 31 sierpnia 2023 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

– w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r. (limit na 2023 r. wynosi 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła);

– w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku wynosi:

– 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;

– Dla dużych przedsiębiorstw rolnych 1,46 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;

– 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

– Dla dużych przedsiębiorstw rolnych 1,46 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

– 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;

 

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 – 31 października 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Dotacje będą wypłacane do wysokości dostępnego limitu, w kwotach nie wyższych niż iloczyn oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku.

Dodatkowy limit z tytułu posiadania w 2022 r. świń, owiec, kóz i koni ustalany jest według stawki  zwrotu podatku aktualnej na dzień wyliczenia.

Hodowcy bydła, świń, owiec i kóz będą musieli zadbać o dodatkowe formalności. We wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze będą musieli podać średnią roczną liczbę bydła, świń, owiec i kóz którą posiadali w poprzednim roku, natomiast do samego wniosku będą musieli załączyć dokument wystawiony przez ARiMR potwierdzający średnią roczną liczbę bydła, świń, owiec i kóz.

Szczegółowe informacje dostępne są w Referacie Dochodów i Budżetu, ul. Krakowskie Przedmieście 87 (lokal po Santander Bank Polska) tel.: (12) 285-08-50 wew. 704

Close Menu
 
14 kwietnia 2024
Skip to content