Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zawiadomienie – Zebranie Wiejskie Sołectwa Wola Zachariaszowska

By 17 grudnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 17 grudnia 2013 przez admin

Sołtys Sołectwa Wola Zachariaszowska zwołuje zebranie wiejskie sołectwa Wola Zachariaszowska w dniu 22.12.2013 o godz. 16:00. Zebranie odbędzie się w Sali Sołeckiej w budynku wielofunkcyjnym.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zapoznanie się i przyjęcie protokołu z poprzedniego spotkania.

5. Zatwierdzenie planu dochodów i wydatków na 2014 rok.

6. Sprawy bieżące sołectwa.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie zebrania.

 

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 16:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad – bez zmian.

 

Sołtys wsi Wola Zachariaszowska
(-) Lucyna Kwiecień

Close Menu
 
22 czerwca 2024
Skip to content