Skip to main content
search
Articles

Informowanie o braku dostępności oraz wnioskowanie o zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Zielonki

By 12 lipca 20229 sierpnia, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 9 sierpnia 2022 przez MK

Informacja o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Podstawa prawna: art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Każdy ma prawo poinformować nas o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej Urzędu Gminy Zielonki, o których mowa w art. 6 pkt 1 lub 3 ustawy.

Informację można:

  • wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy Zielonki 32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116
  • wysłać e-mail na adres: ug@zielonki.pl
  • przesłać elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej: https://epuap.gov.pl
  • wysłać fax na numer: 12 2850 950
  • skontaktować się telefonicznie na numer telefonu: tel. 12 28 50 850

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej wnioskiem o zapewnienie dostępności.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

  • dane kontaktowe wnioskodawcy,
  • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
  • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
  • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wzór wniosku można pobrać poniżej:

Close Menu
 
26 maja 2024
Skip to content