Skip to main content
search
Cyfrowa Gmina

Projekt Cyfrowa Gmina

By 13 grudnia 202213 listopada, 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 13 listopada 2023 przez MK

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 3019/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Celem projektu „Cyfrowa Gmina” jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Projekt obejmuje przeprowadzenie obligatoryjnego audytu z zakresu cyberbezpieczeństwa, a także podniesienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych poprzez modernizację i zakupy sprzętu IT oraz zwiększenie zdolności jednostki w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej.

W ramach projektu grantowego przewidziano zakup:

  • stacji roboczych wraz z oprogramowaniem,
  • dostępu do Portalu Szybkich Płatności,
  • usługi Elektronicznego Potwierdzania Odbioru (EPO),
  • zapory sieciowej UTM/Firewall/IPS/IDS.

Okres realizacji projektu: do 30 września 2023 r.

Kwota dofinansowania: 99 955,20 zł.

Dofinansowanie: 100%

 

Close Menu
 
15 lipca 2024
Skip to content