Skip to main content
search
Podatki i opłaty

Deklaracje podatkowe

By 2 sierpnia 20135 stycznia, 2023No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 5 stycznia 2023 przez AO

1. Deklaracje składane elektronicznie:

wszystkie deklaracje podatkowe można złożyć w pełni elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej eUrząd.

2. Deklaracje do wydrukowania, wypełnienia i złożenia do urzędu osobiście lub listownie:

– wzory deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny wraz z załącznikami i broszurami informacyjnymi dostępne są na Portalu Podatkowym.

Dla osób fizycznych przeznaczone są formularze:

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz załączniki ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3
IR-1 Informacja o gruntach oraz załączniki ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3
IL-1 Informacja o lasach oraz załączniki ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3

Jeżeli na osobie fizycznej ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości oraz jednocześnie w zakresie podatku rolnego lub podatku leśnego, dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, to należy wypełnić odpowiednio formularze: IN-1, IR-1, IL-1 wraz z załącznikami.

wzór deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1A dostępny jest na Portalu Podatkowym.

 

 

 

 

 

Close Menu
 
8 czerwca 2023
Skip to content