Skip to main content
search
ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy

By 5 sierpnia 201321 lutego, 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 21 lutego 2024 przez AO

Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej, w skrócie ŚDS, jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych z problemami psychicznymi. Jednostka istnieje od końca 1999 roku. Pierwotnie funkcjonował jako dział rehabilitacji społeczno-zawodowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach, a od dnia 01 stycznia 2005r. powołany został jako samodzielna jednostka organizacyjna pomocy społecznej Gminy Zielonki /Uchwała nr XXI/49/04 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 listopada 2004 roku/.
ŚDS otwarty jest przez 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek) w godzinach od 7:45 do 15:45.

Celem ŚDS jest:

 • zapobieganie społecznej izolacji osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umy­słowym poprzez umożliwianie im pozostawania w ich naturalnym środowisku;
 • podtrzymywanie efektów terapeutycznych, zapobieganie nawrotom choroby, minimalizowanie doznań chorobowych przez stosowanie zaleceń terapeutycznych, wizyty lekarskie, regularne zażywanie leków, terapię psychologiczną i zajęciową;
 • świadczenie opieki socjalnej w formie zabezpieczenia niezbędnego minimum bytowego poprzez możliwość korzystania z urządzeń sanitarnych, zapewnienie posiłków, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 • wyrobienie umiejętności wykonywania podstawowych zadań życiowych jak: samodzielne prowadzenie gospodarstwa domowego, racjonalny budżet, umiejętność załatwiania spraw urzędowych, odpowiedzialność;
 • mobilizowanie, utrzymywanie sprawności, aktywizowanie chorych bezczynnych – rozwijanie własnych zainteresowań, uzdolnień, samorealizowanie;
 • tworzenie naturalnej grupy wsparcia i kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;
 • przygotowywanie integracji osób chorych ze środowiskiem rodzinnym i społecznością lokalną;
 • zapobieganie społecznej izolacji osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umy­słowym;
 • podnoszenie umiejętności uczestników w zakresie samodzielnego funkcjonowania w życiu rodzinnym i społecznym;
 • redukcja liczby nawrotów choroby, zapobieganie powtórnej hospitalizacji;
 • stworzenie szansy dla uczestników do podjęcia pracy w zakładzie pracy chronionej poprzez uczestnictwo w terapii zajęciowej;
 • aktywizacja społeczna;
 • umożliwienie rozrywki i rekreacji.

Wszyscy uczestnicy wraz z personelem ŚDS tworzą społeczność terapeutyczną.
Program zajęć dostosowany jest do potrzeb i możliwości uczestników, uwzględnia zróżnicowany poziom ich umiejętności, stan zdrowia oraz formę psychiczną. Wszystkie osoby motywowane są do aktywnego udziału w zajęciach.

Kierownikiem ŚDS w Woli Zachariaszowskiej jest mgr Robert Kowalski.

Dane teleadresowe:

Środowiskowy Dom Samopomocy
Wola Zachariaszowska ul. św. Floriana 19
32-087 Zielonki
tel./faks: 12 419-40-33
e-mail: sds_zachariasz@wp.pl

Close Menu
 
20 maja 2024
Skip to content