Skip to main content
search
Urząd Gminy

Godziny pracy

By 2 sierpnia 201317 maja, 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 17 maja 2024 przez AO

Urząd Gminy Zielonki

Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116
32-087 Zielonki
tel.: +48 12 285 08 50
fax: 12 285 09 50
e-mail: ug@zielonki.pl

Wójt Gminy Zielonki

I Budynek, sekretariat pokój 207
Przyjmowanie stron w poniedziałki
w godz. 10.00 – 16.00 po wcześniejszym umówieniu spotkania
tel.: +48 12 285 08 50 wew. 307

Zastępca Wójta Gminy Zielonki

I Budynek, pokój nr 205
tel.: +48 12 285 08 50 wew. 205

Sekretarz Gminy Zielonki

I Budynek, pokój nr 209
tel.: +48 12 285 08 50 wew. 209

Godziny przyjmowania stron w Urzędzie Gminy Zielonki

poniedziałek: 9.30 – 16.30
wtorek: 8.00- 15.00
środa: 8.00 – 15.00
czwartek – dzień wewnętrzny (czynny tylko dziennik podawczy urzędu)
piątek: 8.00 – 15.00

Godziny pracy Urzędu Gminy Zielonki

poniedziałek: 9.00 – 17.00
wtorek: 7.45- 15.45
środa: 7.45 – 15.45
czwartek – dzień wewnętrzny (czynny tylko dziennik podawczy urzędu)
piątek: 7.45 – 15.45

Straż Gminna

Komendant Straży Gminnej: Aneta Rosół
Telefon: +48 12 28 50 850, w. 309
Adres e-mail: strazgminna@zielonki.pl
Adres do korespondencji: 32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116

Starszy Specjalista ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom

Iwona Gajewska
Zielonki, Krakowskie Przedmieście 112
Tel. 880 109 592; +48 12 285 04 05
gajewska.i@gops-zielonki.pl

Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach
Dział Promocji, Informacji i Współpracy CKPiR (Redakcja Wiadomości Lokalnych):

Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116
32-087 Zielonki
I Budynek UGZ pokój nr 301
tel. +48 12 285 08 50 wew. 301

Siedziba główna CKPIR:
Hala Sportowa w Zielonkach
ul. Ks. Jana Michalika 2A, 32-087 Zielonki
tel.: +48 12 665 10 47, +48 12 665 10 87
e-mail: ckpir@ckpirzielonki.pl

Budynek CKPIR II:
Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach
ul. Galicyjska 17 A, 32-087 Zielonki

Filia CKPiR Folwark Kultura w Owczarach
ul. Długa 72, 32-088 Owczary,
(budynek po Szkole Podstawowej w Owczarach)
Tel. 573 449 187

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zielonki, ul. Galicyjska 17
32-087 Zielonki tel.: +48 12 627 33 00
e-mail: sekretariat@gops-zielonki.pl

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół

Siedziba GZEAS:
Zielonki, ul. Galicyjska 17
32-087 Zielonki
tel.: +48 12 285 04 90, +48 12 285 02 98
e-mail: gzeas@gzeaszielonki.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy

Wola Zachariaszowska, ul. Świętego Floriana 19
32-087 Zielonki
tel.: +48 12 419 40 33
e-mail: sds_zachariasz@wp.pl

Biblioteka Publiczna w Zielonkach

Zielonki ul. Galicyjska 17 A
tel.: +48 12 418 41 24
e-mail: bp.zielonki@interia.pl

Lokalizacja Referatów w Urzędzie Gminy Zielonki (telefony):

Referat Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

I Budynek, I piętro
pokój nr 202, 210
tel. +48 12 285 08 50 wew. 155, 202, 203, 210
Kierownik wew. 211

Referat Dróg i Komunikacji

II Budynek, parter
pokój nr 112, 113, 114, 115, 225
tel. +48 12 285 08 50 wew. 112, 113, 114, 117, 225, 305
Kierownik wew. 115

ul. Krakowskie Przedmieście 87, II piętro
pokój nr 2
tel. +48 12 285 08 50 wew. 404

Referat Niskiej Emisji i Odpadów

III Budynek (wejście od ul. Ks. A. Zięby)
tel. +48 12 285 08 50 wew. 311, 312, 313, 314, 315, 316
Kierownik wew. 317

Referat Gospodarki Komunalnej

ul. Krakowskie Przedmieście 118A (nad Żabką)
tel. +48 12 285 08 50 wew. 601, 602, 603, 604, 605
Kierownik wew. 600

Referat Inwestycji Sieciowych

ul. Krakowskie Przedmieście 87, II piętro
pokój nr 1, 2
tel. +48 12 285 08 50 wew. 401
Kierownik wew. 402

Referat Organizacyjno – Prawny

I Budynek
Sekretariat – pokój nr 207
tel.: +48 12 285 08 50 wew. 207, 307
Kierownik ROP – pokój nr 209
tel.: +48 12 285 08 50 wew. 212
Ewidencja Działalności Gospodarczej – parter, pokój nr 107
tel.: +48 12 285 08 50 wew. 107, 110

II Budynek
Biuro Rady Gminy Zielonki – pokój nr 220
tel.: +48 12 285 08 50 wew. 220

V Budynek
Dziennik Podawczy – parter
tel.: +48 12 285 08 50 wew. 501, 503

Referat Budownictwa i Urbanistyki

II Budynek, I piętro
pokój nr 221, 222, 223
tel. +48 12 285 08 50 wew. 222, 223, 304
Kierownik tel. wew. 221

Referat Spraw Administracyjnych

I Budynek – pokój nr 101, 102, 104, 105, 106
tel. +48 12 285 08 50 wew. 101, 104, 105, 106
Kierownik tel. +48 12 285 08 50 wew. 102

Urząd Stanu Cywilnego

I Budynek – pokój nr 102, 106
Kierownik tel. +48 12 285 08 50 wew. 102
Zastępca Kierownika tel. +48 12 285 08 50 wew. 106

Wydział Finansowy

ul. Krakowskie Przedmieście 87 (lokal po Santander Bank Polska)
Referat Dochodów i Budżetu Kierownik tel.: wew. 707
Podatki tel.: +48 12 285 08 50 wew. 702, 704, 706, 708
Księgowość opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej tel.: +48 12 285 08 50 wew. 709

IV Budynek
Referat Księgowości tel.: +48 12 285 08 50 wew. 213, 214, 215, 217, 218, 219
Referat Dochodów i Budżetu tel.: +48 12 285 08 50 wew. 216, 231, 232, 234
Skarbnik Gminy tel.: +48 12 285 08 50 wew. 213

 

Close Menu
 
22 czerwca 2024
Skip to content