Skip to main content
search
Podatki i opłaty

Zwrot podatku akcyzowego

By 2 sierpnia 201319 lutego, 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 19 lutego 2024 przez ms

PROCEDURA I WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO ZUŻYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2024 ROKU.

Podmioty uprawnione do otrzymania zwrotu podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.
W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego oraz wypłata zwrotu podatku akcyzowego.

Producenci rolni mogą składać do wójta wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:

a) w miesiącu lutym producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej z okresu 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku tj. od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

b) w miesiącu sierpniu producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej z okresu 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku tj. od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, następuje w terminach:

1. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w lutym;

2. od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w sierpniu.

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2024 roku – 110 litrów.

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2024 roku – 1,46 zł.

Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2024 roku – 160,60 zł

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przy chowie i hodowli świń limit zwrotu podatku akcyzowego z 1 średniej rocznej liczby świń w 2024 roku dodatkowo wynosi : – 5,84 zł (1,46 zł x 4 x 1)

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła, kóz, owiec, koni limit zwrotu podatku akcyzowego z 1 średniej rocznej dużej jednostki przeliczeniowej w 2024 roku dodatkowo wynosi : – 58,40 zł (1,46 zł x 40 x 1)

Hodowcy bydła, świń kóz, owiec, koni będą musieli zadbać o dodatkowe formalności. We wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze będą musieli podać średnią roczną liczbę bydła, świń kóz, owiec, koni którą posiadali w poprzednim roku, natomiast do samego wniosku będą musieli załączyć dokument wystawiony przez ARiMR potwierdzający średnią roczną liczbę bydła.

 

Szczegółowe informacje dostępne są w Referacie Dochodów i Budżetu, ul. Krakowskie Przedmieście 87 (lokal po Santander Bank Polska) tel.: (12) 285-08-50 wew. 704

Dodatkowe materiały dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wzór wniosku akcyza 2024 Edytowalny (pdf. 878 KB)

Oświadczenie o użytkowaniu gruntów (pdf. 173 KB)

Formularz-pomoc publiczna (pdf. 225 KB)

Close Menu
 
25 maja 2024
Skip to content