Skip to main content
search
Podatki i opłaty

Podatek akcyzowy

By 2 sierpnia 201312 stycznia, 2023No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 12 stycznia 2023 przez ms

PROCEDURA I WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO ZUŻYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2023 ROKU

Podmioty uprawnione do otrzymania zwrotu podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.
W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego oraz wypłata zwrotu podatku akcyzowego.

a) w miesiącu lutym producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej z okresu 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku tj. od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

b) w miesiącu sierpniu producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej z okresu 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku tj. od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, następuje w terminach:

1. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w lutym;

2. od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w sierpniu.

 

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2023 roku – 110 litrów.

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2023 roku -1,20 zł.

Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2023 roku -132,00 zł

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła, limit zwrotu podatku akcyzowego z 1 średniej rocznej dużej jednostki przeliczeniowej bydła w 2023 roku dodatkowo wynosi :  48,00 zł (1,20 zł x 40 x 1)

 

Hodowcy bydła będą musieli zadbać o dodatkowe formalności. We wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze będą musieli podać średnią roczną liczbę bydła, którą posiadali w poprzednim roku, natomiast do samego wniosku będą musieli załączyć dokument wystawiony przez  ARiMR potwierdzający średnią roczną liczbę bydła. 

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego (pdf. 871 KB)

Close Menu
 
31 maja 2023
Skip to content