Skip to main content
search
Gminna Ewidencja Zabytków

Program Opieki nad Zabytkami

By 20 grudnia 20128 kwietnia, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 8 kwietnia 2022 przez A.Sz.

UCHWAŁA NR XL/55/2018 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021 (pdf. 1,43 MB)

UCHWAŁA  NR XXI/61/2012 RADY  GMINY ZIELONKI z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2016 (pdf. 1,42 MB)

Wykaz obiektów zabytkowych wpisanych do ewidencji zabytków gminy Zielonki stan na dzień 24.04.2014 r.

 1.  Park krajobrazowy zespołu dworskiego Rogalskich w Batowicach, XIX w., na terenie DPS
 2.  Dom drewn., ok. 1914 r., Batowice 22., dz. nr 214
 3.  Zespół dworski – Dwór z ok. 1898 r, stodoła z lat 30-tych XX w., park z przeł. XIX/XX w. Boleń 25, dz. nr 72, wpisany do rej. zabytków pod nr A-654
 4.  Dom drewn., ok. 1920 r., Boleń 2, dz. nr 123/4
 5.  Dom drewn., ok. 1920 r., Boleń 8, dz. nr 135
 6.  Dom mat. mieszane, 1922 r., Boleń 31, dz. nr 116
 7.  Dom drewn., 1919 r., Bosutów 4, dz. nr 376,
 8.  Dom mat. mieszane, 1919 r., Bosutów 7, dz. nr 369
 9.  Dom drewn., 1919 r., Bosutów 28,dz. nr 374
 10.  Dom mat. mieszane, ok. 1918 r., Bosutów 33, dz. nr 439/1
 11.  Zespół dworski – Dwór z pocz. XX w., budynek gospodarczy z pocz. XX w., park krajobrazowy z pocz. XX w., Dziekanowice 117 A, siedziba SHRO, wł. AWRSP, dz.1/1
 12.  Dom mur., ok. 1930 r., Dziekanowice 35, dz. nr 142
 13.  Zespół dworski w Garlicy Murowanej – spichlerz dworski mur. z pocz. XIX w., przebudowany w latach 80-tych XX w., stodoła z poł XIX w., lamus mur. z 1 poł. XVII w., brama wjazdowa mur. z 1 poł XIX w., odnowiona w latach 80-tych XX w., park krajobrazowy /pozostałości/, dz. nr 309, wpisane do rej. Zabytków pod nr A-442, wł. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 14.  Kapliczka z cegły w Garliczce z 1876 roku
 15.  Kapliczka z cegły w Grębynicach /dawniej kaplica św. Rozali/ z 1863 roku
 16.  Dom mat. mieszane, ok. 1925 r. Januszowice 39, dz. nr 120
 17.  Młyn wodny, ok. 1850 r., Januszowice, dz. nr 14/2
 18.  Zespół kościoła Parafialnego w Korzkwi – Koścół p.w. św. Jana Chrzciciela z 1623 r., plebania z przeł. XIX/XX w., organistówka z k. XIX w. w ruinie po pożarze, obora ze stajnią z przeł. XIX/XX w., ogrodzenie mur. z ok. 1858 r., wpisany do rej. zabytków pod nr A-622
 19.  Kapliczka / krzyż/ w Korzkwi, przy drodze do kościoła z 1820 r.
 20.  Zamek w Korzkwi z XV wieku, przebudowany z 2 poł. XVI w. i odrestaurowywany obecnie, wł. Jerzy Donimirski, wpisane do rej. zabytków pod nr A-486
 21.  Park krajobrazowy w Korzkwi z XVII-XIX w., /pod zamkiem/
 22.  Budynki gospodarcze I i II Zespołu zamkowego w Korzkwi z pocz. XX w., wł, Gmina Zielonki, użytk. ZHP w Krakowie, wpisane do rej. Zabytków nr A-486 w dniu 12.03. 1984 r.
 23.  Szkoła mur., ok.1910 r., Owczary ul. Długa 72, /wcz. Owczary 64/, wł. Gmina Zielonki
 24.  Zespół dworski w Owczarach, dwór mur. z pocz. XX w., park krajobrazowy z lat 1750-1780 przekomponowany, siedziba PDPS, wł. Skarb Państwa, wpisany do rej. zabytków pod nr A-494 w dniu 15.10.1984 r.
 25.  Dom mat. mieszane, ok.1910 r., Owczary 5, dz. nr 39/1
 26.  Dom mur., 1925 r., Owczary 91, dz. nr 195/10
 27.  Obora przy domu 23, drewn., ok. 1860 r., Owczary 23, dz. nr 27/4
 28.  Dom. Drewn. ok. 1900r. ul. Krakowska 106 wcześniej Trojanowice 17, dz. 552
 29.  Dom. Mur. ok. 1900 r. ul. Krakowska 74, /wcześniej Trojanowice 19/, dz. 572/6
 30.  Szkoła w Trojanowicach, mur., ok. 1920 r., wł. Gmina Zielonki, obecnie siedziba przedszkola
 31.  Fort pancerny nr 44 a wraz z baterią sprzężoną w Pękowicach, 1896 – 1902 r., dz. nr 108, wpisany do rej. zabytków pod nr A-687
 32.  Międzypolowy fort pancerny nr 45 a w Bibicach, 1895 – 1896 r., wł. PZU są w Warszawie, wpisany do rej. zabytków pod nr A-854
 33.  Dom drewn., ok. 1905 r.,  Bibice Rynek 8 /wcz. Bibice 8/, dz. nr 751
 34.  Dom drewn. ok. 1927 r., Bibice, ul. T. Kościuszki 13
 35.  Dom drewn., ok.1920 r., Bibice ul. Zarzecze 19, /wcz. Bibice 34/, dz. nr 824
 36.  Dom drewn., ok. 1925 r., Bibice ul. Źródlana 10 /wcz. Bibice 41/, dz. nr 382
 37.  Dom drewn., ok. 1920 r., Bibice ul. T. Kościuszki 97, /wcz. Bibice 113/, dz. nr 974
 38.  Dom drewn., ok. 1920 r., Bibice ul. Krótka 1, dz. nr 1001
 39.  Dom drewn., ok.1920 r., Bibice ul. T. Kościuszki 101, /wcz. Bibice 131/, dz. nr 979
 40.  Dom drewn., ok1920 r., Bibice ul. Zarzecze 3, /wcz. Bibice 157/, dz. nr 812/1
 41.  Fort artyleryjski Łysa Góra nr 47 z baterią i ostrogiem fortecznym w Węgrzcach, 1874 – 1880 r., przebudowany ok. 1910 r., wł. SM „Grodzka”, dz. nr 481/27, wpisany do rej. zabytków pod nr A-29M
 42.  Fort pancerny nr 47 a w Węgrzcach, 1896 r., obecnie odrestaurowany, siedziba firmy EQUS, dz. nr 461/20, wpisany do rej. zabytków pod nr A-29M
 43.  Zespół dworski w Węgrzcach, dwór mur., ok. 1900 r.,obora mur.-drewn. z XIX/XX w., stodoła drewn.-mur., ok. 1900 r., spichlerz mur., ok. 1900 r., park krajobrazowy z przeł. XIX/XX w., siedziba SDOO Węgrzce, wł. AWRSP
 44.  Dom drewn., ok. 1935 r., Węgrzce A4 9, /wcz. Węgrzce 15/, dz. nr 431
 45.  Dom drewn., ok. 1930 r., Węgrzce A1 22 /wcz. Węgrzce 26/, dz. nr 356
 46.  Dom drewn., ok. 1920 r., Węgrzce A1 2 /wcz. Węgrzce 67/, dz. nr 376
 47.  Zespół kościoła p.w. Narodzenia NMP w Zielonkach, kościół mur. z zakrystią z 1524 r., prezbiterium z 1533 r., zabudowania plebańskie mur., z XIX w., wpisany do rej zabytków pod nr A-16
 48.  Kapliczka drewn., przy ul. Ks. Zięby w Zielonkach, z XIX/XX w.,
 49.  Fort artyleryjski nr 45 w Zielonkach ul. Do Fortu 8, z 2 bateriami ok. 1884 r., wzmocnienia ok. 1910 r., siedziba Hotelu „Twierdza”, wł. ZU”Południe”, dz. nr. 467/31, wpisany do rej. Zabytków pod nr A-41M w dniu 10.02.2006 r.
 50.  Cegielnia w Zielonkach, mur., ok 1900 r., ul. Do Cegielni, dz. nr 927/25
 51.  Młyn mechaniczny nr 70 w Zielonkach, mur. 1928r., ul. Krakowskie Przedmieście, siedziba ZP” Pajęczyna” i „Gospody”, dz. nr 1612/2, 1612/4, 1612/5
 52.  Młyn  mur., 1928 r., ul Krakowskie Przedmieście, siedziba firmy – ZP”Elgotech”, dz. nr 1243/1
 53.  Dom drewn., ok. 1900 r., Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 97, dz. nr 735
 54.  Dom mur., ok. 1930 r., Zielonki ul Ks. Zięby 20, /wcz. Zielonki 121/, dz. nr 1250
 55.  Dom mur. ok. 1918 r., Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 192, /wcz.Zielonki 164/, dz. nr 663
 56.  Dom drewn., koniec XIX w., Zielonki ul. Wiktorii Baranówny 4, /wcz. Zielonki 168/, dz. nr 1229
 57.  Państwowy Zakład Lecznicy dla zwierząt, bud. Mur, 1913 r., ul. Krakowskie Przedmieście 144
 58.  Kapliczka ceglana słupowa z taflami z majoliki w Batowicach, I poł. XVII w.
 59.  Kapliczka w Zielonkach, ul. Krakowskie Przedmieście, przed młynem „Na Rozdziałowskim”.

 

Close Menu
 
14 lipca 2024
Skip to content