Skip to main content
search
Articles

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej

By 12 lipca 20229 sierpnia, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 9 sierpnia 2022 przez MK

Wniosek z żądaniem o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej

Podstawa prawna: art 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Każdy może wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów.

Żądanie zawiera:

  • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
  • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
  • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
  • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Wzór wniosku można pobrać poniżej:

Close Menu
 
14 lipca 2024
Skip to content