Skip to main content
search
Category

Zachodnia Obwodnica Zielonek

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowań odszkodowawczych za nieruchomości w związku z inwestycją drogową pn.:”Budowa Zachodniej Obwodnicy Zielonek w podziale na zadania”

By Zachodnia Obwodnica Zielonek

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego, informującego o ustalenia wartości odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa objęte decyzją Wojewody Małopolskiego Nr 19/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. znak: WI-VI.7820.1.30.2021.EF o…

Read More

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

By Zachodnia Obwodnica Zielonek

Wojewoda Małopolski zawiadamia o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej…

Read More

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn “Budowa Zachodniej Obwodnicy Zielonek”

By Zachodnia Obwodnica Zielonek

Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn “Budowa Zachodniej Obwodnicy Zielonek w podziale na zadania: Zadanie nr 1…

Read More

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie PGW Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w dniu 15 marca 2021 r. związku z projektem: Budowa Zachodniej Obwodnicy Zielonek

By Zachodnia Obwodnica Zielonek

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie PGW Wody Polskie zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 15.03.2021 r., znak: KR.ZUZ.2.4210.891.2020.PS, udzielającej Gminie Miejskiej Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie…

Read More

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w związku z projektem: Budowa Zachodniej Obwodnicy Zielonek

By Zachodnia Obwodnica Zielonek

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie PGW Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Miejskiej Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na…

Read More
Close Menu
 
19 maja 2024
Skip to content