Skip to main content
search
Category

Statystyka

Statystyczne Vademecum Samorządowca

By Statystyka

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, Urząd Statystyczny w Krakowie ma przyjemność poinformować, że najnowsza edycja Statystycznego Vademecum Samorządowca (SVS), jest dostępna w nowej, interaktywnej formie pod adresem https://svs.stat.gov.pl/. Zachęcamy do korzystania…

Read More

GUS – Vademecum Gminy Zielonki

By Statystyka

Statystyczne Vademecum Samorządowca zawiera najważniejsze dane dotyczące województwa małopolskiego dla roku 2019. W opracowaniu przedstawione zostały dane statystyczne odnoszące się do zagadnień takich jak: podział administracyjny, ludność, finanse publiczne, rynek…

Read More

Bezrobocie

By Statystyka

Informacja o realizacji programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2015 roku na rzecz mieszkańców Gminy Zielonki (pdf. 597 KB) Informacja o realizacji programu promocji zatrudnienia i aktywizacji…

Read More

Struktura gruntów w Gminie Zielonki

By Statystyka

 Struktura gruntów w Gminie Zielonki Ogólna pow. gruntów  Użytki rolne  Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione  Grunty zabudowane i zurbanizowane  Grunty pod wodami  Nieużytki  Tereny rekreacyjno wypoczynkowe Tereny różne  Tereny…

Read More

Liczba podmiotów gospodarczych

By Statystyka

    Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej Gminy Zielonki * nie uwzględnia firm zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym    Rok    Ilość zarejestrowanych Ilość wykreślonych Stan na 31.XII danego…

Read More
Close Menu
 
25 maja 2022
Skip to content