Skip to main content
search
Ważne informacje

Ważne informacje

By 16 lipca 20215 marca, 2022No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 5 marca 2022 przez AO

Zagrożenia i powstałe podtopienia należy zgłaszać pod niżej podanymi numerami telefonów:

Straż Pożarna 112
OSP Zielonki – Jan Palimąka  606 997 334

Ważne telefony:
Ogólnopolski Telefon Alarmowy 112
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie 604 443 543

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (m.in. wydawanie worków na piasek):
Zarządzanie kryzysowe 539 901 803
Urząd Gminy Zielonki 12 285 08 50

Zgłaszanie szkód powstałych po powodzi prosimy zgłaszać pod numerami telefonów:
Pan Roman Majewski – 12 285 08 50 wew. 112 – interwencje drogowe
Pan Jarosław Smok – 12 285 08 50 wew. 113 – interwencje drogowe
Pan Wiesław Borek – 12 285 08 50 wew. 304 – wszystkie rodzaje zgłoszeń dotyczące prywatnych posesji
Pani Anna Jednaka – 12 285 08 50 wew. 202 – wszystkie rodzaje zgłoszeń dotyczące prywatnych posesji
Pani Agnieszka Ożóg – 12 285 08 50 wew. 223 – wszystkie rodzaje zgłoszeń dotyczące prywatnych posesji

Informacje dot. powodzi dostępne są na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

Zasady postępowania po wystąpieniu szkód w gospodarstwie rolnym dostępne są na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
 
MIEJSCA SKŁADOWANIA PIASKU

Zielonki:

 • ul. Krakowskie Przedmieście nr 71 (przy wjeździe do „LUSKARU” po lewej stronie)
 • ul. Księdza Zięby przy nr 20
 • ul. Rzyczyska (przy przepompowni, skrzyżowanie z ul. Widokową)

Batowice – przy przepompowni, ul. Karola Wojtyły
Bibice – koło Kółka Rolniczego, ul. T. Kościuszki 6
Januszowice – ul. Młyńska (obok placu zabaw)
Owczary – ul. Gajowa przy Kapliczce i przy tablicy ogłoszeń ul. Gajowa nr 17                    
Bosutów koło remizy ul. Krakowska 20

Powyższe miejsca są wyznaczone przez Sołtysów.

Worki znajdują się w remizach OSP w Bosutowie, Bibicach, Grębynicach, Garlicy Murowanej, Owczarach, Trojanowicach, Węgrzcach, Woli Zachariaszowskiej, Zielonkach i w urzędzie gminy Zielonki (parter pok. 101).

Dowóz piasku w razie potrzeby:

 1. „STAR KOP”  Węgrzce  ul. Forteczna (Grzegorz Cieśla)
  tel. 784 604 011,  668 125 966, 12 356 55 32 
 2. Robert Sieńko Skład budowlany „LUSKAR” Zielonki, Krakowskie Przedmieście 71
  tel. 663 405 440, 663 405 500
 3. Banaś Michał – Bibice ul. Spacerowa 86 – rezerwowy
  tel. 609 239 536, 601 502 145
                       
  MONITORING POWODZIOWY
  Stan wód na stacjach pomiarowych w Ojcowie i na rzeczce Dłubnia sprawdzić można poprzez stronę internetową www.zielonki.pl, zakładka Monitoring powodziowy lub bezpośrednio na stronie Monitoring Powodziowy.
Close Menu
 
27 września 2023
Skip to content