Skip to main content
search
Ważne informacje

Ważne informacje

By 16 lipca 202124 lipca, 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 24 lipca 2024 przez Marek Skiba

Zagrożenia i powstałe podtopienia należy zgłaszać pod niżej podanymi numerami telefonów:

Straż Pożarna 112
OSP Zielonki – Jan Palimąka  606 997 334

Ważne telefony:
Ogólnopolski Telefon Alarmowy 112
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie 604 443 543

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (m.in. wydawanie worków na piasek):
Zarządzanie kryzysowe 539 901 803
Urząd Gminy Zielonki +48 12 285 08 50

Zgłaszanie szkód powstałych po powodzi prosimy zgłaszać pod numerami telefonów:

Pan Andrzej Wawer – +48 12 285 08 50 wew. 502 – wszystkie rodzaje zgłoszeń dotyczące prywatnych posesji
Pani Anna Jednaka – +48 12 285 08 50 wew. 202 – wszystkie rodzaje zgłoszeń dotyczące prywatnych posesji
Pani Agnieszka Ożóg – +48 12 285 08 50 wew. 223 – wszystkie rodzaje zgłoszeń dotyczące prywatnych posesji
Pan Roman Majewski – +48 12 285 08 50 wew. 112 – interwencje drogowe
Pan Jarosław Smok – +48 12 285 08 50 wew. 113 – interwencje drogowe

Informacje dotyczące powodzi dostępne są na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

Zasady postępowania po wystąpieniu szkód w gospodarstwie rolnym dostępne są na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
 
Miejsca składowania piasku

 1. Zielonki
  ul. Krakowskie Przedmieście nr 71 (przy wjeździe do „LUSKARU” po lewej stronie)
  ul. Księdza Zięby przy nr 20
  ul. Rzyczyska (przy przepompowni, skrzyżowanie z ul. Widokową)
 2. Batowice – przy przepompowni, ul. Karola Wojtyły
 3. Bibice – jadąc od Rynku przy skręcie w ul. Na Czekaj
 4. Januszowice – ul. Młyńska (obok placu zabaw)
 5. Owczary – ul. Gajowa przy Kapliczce i przy tablicy ogłoszeń ul. Gajowa nr 17
 6. Bosutów koło remizy ul. Krakowska 20
 7. Korzkiew przy placu zabaw

Powyższe miejsca są wyznaczone przez Sołtysów.

Worki znajdują się w remizach OSP w Bosutowie, Bibicach, Grębynicach, Garlicy Murowanej, Owczarach, Trojanowicach, Węgrzcach, Woli Zachariaszowskiej, Zielonkach, urzędzie gminy Zielonki (parter pok. 101) i u sołtysów.

Dowóz piasku w razie potrzeby:

 1. „STAR KOP”  Węgrzce  ul. Forteczna (Grzegorz Cieśla)
  tel. 784 604 011668 125 966, +48 12 356 55 32 
 2. Robert Sieńko Skład budowlany „LUSKAR” Zielonki, Krakowskie Przedmieście 71
  tel. 663 405 440, 663 405 500
 3. Banaś Michał – Bibice ul. Spacerowa 86 – rezerwowy
  tel. 609 239 536, 601 502 145
                      

Monitoring Powodziowy
Stan wód na stacjach pomiarowych w Ojcowie i na rzeczce Dłubnia sprawdzić można poprzez stronę internetową www.zielonki.pl, zakładka Monitoring powodziowy lub bezpośrednio na stronie Monitoring Powodziowy.

Close Menu
 
25 lipca 2024
Skip to content