Skip to main content
search
Articles

Informacja o urzędzie w Polskim Języku Migowym

By 8 lipca 202224 czerwca, 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 24 czerwca 2024 przez MK

Informacja o Urzędzie Gminy Zielonki w Polskim Języku Migowym

Urząd Gminy Zielonki znajduje się w miejscowości Zielonki przy ulicy Krakowskie Przedmieście 116. W tym budynku pracuje Wójt Gminy Zielonki Pan Mirosław Golanko. Wójt jest kierownikiem Urzędu, a w pracy pomagają mu Zastępca Wójta Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz pozostali pracownicy.

Przy pomocy Urzędu Wójt realizuje zadania własne gminy określone ustawami, statutem gminy, uchwałami Rady Gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Główne wejście do budynku Urzędu Gminy znajduje się od strony ulicy Krakowskie Przedmieście. Drugie wejście jest od strony parkingu.

Do urzędu możesz przyjechać samochodem. Za budynkiem jest parking z wyznaczonymi dwoma miejscami postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami. Do urzędu możesz przyjechać komunikacją autobusową. Przystanek jest 200 metrów od budynku urzędu.

Od strony ulicy Krakowskie Przedmieście znajduje się „Dziennik Podawczy”. To miejsce, w którym możesz uzyskać informacje, zostawić pisma i inne dokumenty. Tutaj możesz wziąć specjalne druki, które będą potrzebne do załatwienia sprawy w urzędzie.

W Urzędzie Gminy Zielonki możesz na przykład:

 • złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego,

 • zgłosić, gdy urodzi się dziecko,

 • zameldować się,

 • wpisać się na listę w przypadku wyborów,

 • sporządzić akt zgonu,

 • wziąć ślub cywilny,

 • zgłosić prowadzenie własnej firmy,

 • uzyskać zezwolenie na sprzedaż alkoholu,

 • otrzymać wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zaświadczenia o rewitalizacji,

 • złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Urząd ma też inne zadania:

 • obsługuje wybory na Prezydenta Polski, wybory do Sejmu i Senatu, wybory samorządowe i do Parlamentu Europejskiego, a także wybory sołtysów i rad sołeckich,

 • prowadzi spis ludności w gminie,

 • zarządza gminą w sytuacjach kryzysowych, na przykład w czasie powodzi,

 • realizuje budżet gminy,

 • ustala wysokość lokalnych opłat i podatków,

 • zajmuje się planowaniem przestrzennym,

 • prowadzi remonty i inwestycje oraz zarządza mieniem komunalnym,

 • buduje i naprawia drogi gminne oraz chodniki,

 • prowadzi gospodarkę odpadami komunalnymi, zajmuje się ochroną powietrza oraz usuwaniem drzew i krzewów,

 • prowadzi sprawy z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych,

 • współpracuje z organizacjami pozarządowymi.

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy możesz:

 • napisać pismo i wysłać je na adres: Urząd Gminy Zielonki 32-087 Zielonki ulica Krakowski Przedmieście 116,

 • złożyć pismo na Dzienniku Podawczym Urzędu,

 • wrzucić pismo do skrzynki pocztowej. Skrzynka umieszczona jest obok wejścia do Urzędu od strony parkingu.

 • napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej,

 • napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy: ug@zielonki.pl

 • wysłać faks pod numer 12 28 50 950,

 • zadzwonić pod numer 12 28 50 850,

 • przyjść do Urzędu i skontaktować się z pracownikiem w godzinach pracy Urzędu.

Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • poniedziałki od 9:30 do 16:30;

 • wtorki, środy, piątki od 8:00 do 15:00;

 • w czwartki czynny jest tylko Dziennik Podawczy Urzędu.

Osoby głuche i słabosłyszące mogą skorzystać z pętli indukcyjnej, która znajduje się na Dzienniku Podawczym Urzędu. Jeśli korzystasz z aparatu słuchowego lub implantu musisz przełączyć je w tryb cewki indukcyjnej.

Z usług tłumacza języka migowego można skorzystać po wcześniejszym umówieniu się. Prosimy skontaktuj się z nami trzy dni przed planowaną wizytą. Usługa tłumacza jest bezpłatna.

Close Menu
 
18 lipca 2024
Skip to content