Skip to main content
search
Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Projekt Cyberbezpieczny Samorząd

By 13 marca 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 13 marca 2024 przez MK

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1521 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Celem projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych

W ramach projektu zaplanowano realizację zadania pn. “Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Zielonki” tj. przeprowadzenie szkoleń i audytu z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zakup sprzętu informatycznego (min. serwerów, zasilaczy UPS, zapory sieciowej UTM) dla Urzędu Gminy Zielonki oraz 5 jednostek organizacyjnych Gminy: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach, Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach, Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, Szkoły Podstawowej im. J. Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach.

Okres realizacji: do 30.06.2026 r.

Całkowity koszt realizacji: 849 000,00 zł.

Kwota dofinansowania: 755 610,15 zł.

Wkład własny Gminy Zielonki: 93 389,85 zł.

Dofinansowanie: 89%

Projekt realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym

Close Menu
 
20 lipca 2024
Skip to content