Skip to main content
search
Aktualności

27 czerwca 2020 r. (sobota) czipowanie psów, możliwość dofinansowania

By 18 maja 2020No Comments

Ostatnia aktualizacja 18 maja 2020 przez admin

W celu zapobiegania bezdomności zwierząt gmina Zielonki w 2020 r. roku dofinansowuje w wysokości 50% koszty wykonania zabiegów elektronicznego znakowania psów.

Warunki udziału w ww. akcji elektronicznego znakowania psów z dofinansowaniem 50% kosztów zabiegu:
1.  elektroniczne znakowanie odbywa się na pisemny wniosek właściciela zwierzęcia; wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Skrzynce Podawczej umieszczonej przy wejściu do budynku urzędu od strony parkingu lub przesłać na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki;
2.  wnioskodawcą wymienionym w pkt. 1 może być osoba fizyczna zamieszkała na terenie Gminy Zielonki lub podmiot posiadający siedzibę na terenie Gminy Zielonki;
3.  planowana liczba zabiegów elektronicznego znakowania dofinansowanych przez gminę w dniu 27 czerwca 2020 r. – wynosi 50*
4.  wnioski o dofinansowanie zabiegów elektronicznego znakowania psów będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu;
5.  termin przyjmowania wniosków: do dnia 19 czerwca 2020 r.

6. w przypadku pozytywnego rozpatrzenia Wójt Gminy Zielonki wydaje pisemną zgodę zawierającą szczegółowe warunki dofinansowania zabiegu;

Pozostałe informacje dotyczące akcji:
W zawiązku z trudną sytuacją spowodowaną pandemią wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) po uzyskaniu pisemnej zgody Wójta Gminy Zielonki na zabieg należy telefonicznie umówić się z lekarzem weterynarii na konkretną godzinę przeprowadzenia zabiegu elektronicznego znakowania psa.
Zabieg będzie przeprowadzony w Przychodni Weterynaryjnej NEOVET przy ul. C 1 nr 17 w Węgrzcach.
 Numer czip psa po zabiegu umieszczany jest w międzynarodowej bazie danych Safe- Animal.
Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki, pok. 206, tel. 12-285-08-50 wew. 206.

Wniosek – do pobrania

*dopuszcza się możliwość zwiększenia limitu zabiegów w ww. dniu w uzgodnieniu z lekarzem weterynarii w przypadku dużego zainteresowania mieszkańców gminy Zielonki

Close Menu
 
20 maja 2024
Skip to content