Skip to main content
search
Informacje dla przedsiębiorców

30 września 2017 – termin wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

By 12 września 2017No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 12 września 2017 przez admin

Urząd Gminy Zielonki przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Zielonki, o upływie 30 września 2017 r. (sobota) terminu dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Należność można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na konto urzędu: 02 1910 1048 4400 4026 1131 0019 Deutsche Bank Polska S.A. z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i numerami zezwoleń.
Potwierdzenie dokonanej wpłaty proszę dostarczyć do Urzędu Gminy Zielonki do pokoju 107 lub przesłać na maila: katarzyna.bobak@zielonki.pl Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zielonki w pokoju 107 (I budynek Urzędu Gminy Zielonki), tel. 12 285 08 50 wew. 107.

 

Close Menu
 
25 lutego 2024
Skip to content