Skip to main content
search
Informacje dla przedsiębiorców

30 września 2023 r. upływa termin dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń alkoholowych

By 19 września 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 19 września 2023 przez AO

Urząd Gminy Zielonki przypomina Przedsiębiorcom, posiadającym wydane przez Wójta Gminy Zielonki zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o upływie w dniu 30 września 2023 r. terminu dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z ww. zezwoleń.

Należność można uiścić na konto urzędu:
02 1910 1048 4400 4026 1131 0019 Santander Bank Polska S.A.

z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i podaniem numerów zezwoleń. Potwierdzenie dokonanej wpłaty proszę dostarczyć do Urzędu Gminy Zielonki do pokoju 107 w budynku głównym lub przesłać na mail: katarzyna.bobak@zielonki.pl
Przypominamy, że niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Close Menu
 
22 lipca 2024
Skip to content