Skip to main content
search
Informacje dla przedsiębiorców

31 maja 2017 mija termin wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

By 23 maja 2017No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 23 maja 2017 przez admin

Urząd Gminy Zielonki przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Zielonki, o upływie 31 maja 2017 r. terminu dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Należność można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na konto urzędu: 02 1910 1048 4400 4026 1131 0019 Deutsche Bank PBC S.A. z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i numerami zezwoleń. Potwierdzenie dokonanej wpłaty proszę dostarczyć do Urzędu Gminy Zielonki do pokoju 107 lub przesłać na maila: katarzyna.bobak@zielonki.pl

 

Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zielonki w pokoju 107 (I budynek Urzędu Gminy Zielonki), tel. 12 285 08 50 wew. 107.

Close Menu
 
29 lutego 2024
Skip to content