Skip to main content
search
Informacje dla przedsiębiorców

31 maja 2017 mija termin wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

By 23 maja 2017No Comments

Ostatnia aktualizacja 23 maja 2017 przez admin

Urząd Gminy Zielonki przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Zielonki, o upływie 31 maja 2017 r. terminu dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Należność można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na konto urzędu: 02 1910 1048 4400 4026 1131 0019 Deutsche Bank PBC S.A. z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i numerami zezwoleń. Potwierdzenie dokonanej wpłaty proszę dostarczyć do Urzędu Gminy Zielonki do pokoju 107 lub przesłać na maila: katarzyna.bobak@zielonki.pl

 

Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zielonki w pokoju 107 (I budynek Urzędu Gminy Zielonki), tel. 12 285 08 50 wew. 107.

Close Menu
 
21 lipca 2024
Skip to content