Skip to main content
search
Drogi i KomunikacjaRządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Ul. Na Czekaj w Bibicach remontowana z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

By 23 sierpnia 202325 września, 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 25 września 2023 przez TJ

W niedługim czasie rozpocznie się realizacja zadania pod nazwą: “Remont drogi gminnej nr K601534 w km od 0+263 do 1+182 w Bibicach, gmina Zielonki”. Całkowita wartość zadania wynosi 1 335 947,44 zł. Gmina Zielonki na przedmiotowe zadanie uzyskała dofinansowanie w wysokości 785 034,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (państwowy fundusz celowy) zgodnie z art. 28 ustawy z 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Postawiona została już tablica informacyjna o planowanej realizacji zadania i uzyskanym dofinansowaniu.

W ramach przedmiotowego zadania zostanie wykonany remont nawierzchni jezdni wraz z remontem części podbudowy. Roboty zaplanowane są na odcinku od skrzyżowania z ul. Rezerwistów do skrzyżowania z ul. Warszawską.

Dokładny termin przystąpienia Wykonawcy do robót uzależniony jest od ukończenia rozbudowy i otwarcia ul. Leśnej i ul. Zagaje w Bibicach, którędy możliwy będzie objazd wyłączanych podczas robót odcinków drogi. Informacja o planowanym wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu pojawi się na stronie zielonki.pl

.

 

Close Menu
 
13 lipca 2024
Skip to content