Skip to main content
search
Aktualności

Akceptacja dla zbiorników przeciwpowodziowych zaproponowanych przez gminę Zielonki

By 20 września 2021No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 20 września 2021 przez admin

Zbiornik Pradnik koncepcja gmina Zielonki20 września odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podsumowująca trwające od 9 miesięcy do 22 września 2021 r. konsultacje społeczne dotyczące aktualizowanych Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w obszarze zlewni rzeki Prądnik i wpływu proponowanych w aPZRP inwestycji na bezpieczeństwo powodziowe m.in. mieszkańców gminy Zielonki. Podczas konferencji, w której wziął udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, gminę Zielonki reprezentował zastępca wójta Arnold Kuźniarski.
Gmina Zielonki do proponowanych w aPZRP rozwiązań złożyła alternatywne opracowania (patrz: zakładka), które wg informacji przekazanych na konferencji przez ministra Andrzeja Adamczyka i dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzatę Sikorę zyskały akceptację. Zamiast dużego, dewastującego otoczenie, zbiornika w Pękowicach, Trojanowicach i Zielonkach gmina zaproponowała dwa mniejsze ograniczone do terenów rolnych, które nie ingerują w infrastrukturę i nie kolidują z projektowaną Trasą Wolbromską; kolejne propozycje gminy, do których przychylają się Wody Polskie to ograniczenie proponowanego zbiornika na cieku Garliczka w Garlicy Murowanej do terenów rolnych i ograniczenie proponowanego zbiornika na Sudole Dominikańskim w Węgrzcach tak, aby jego zasięg nie obejmował usytuowanego tam Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Wyrażamy nadzieję, że bardzo oczekiwane przez mieszkańców inwestycje szybko znajdą źródło finansowania i zostaną w szybkim tempie zrealizowane. Aktualnie obowiązujące Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym z 2016 r. przewidziały ich realizację w latach 2022-2026. Wyniki trwających do 22 września konsultacji społecznych prowadzonych przez Wody Polskie i złożonych przez mieszkańców wniosków poznamy po zakończeniu konsultacji.

Close Menu
 
24 lutego 2024
Skip to content