Skip to main content
search
Aktualności

Akceptacja dla zbiorników przeciwpowodziowych zaproponowanych przez gminę Zielonki

By 20 września 2021No Comments

Ostatnia aktualizacja 20 września 2021 przez admin

Zbiornik Pradnik koncepcja gmina Zielonki20 września odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podsumowująca trwające od 9 miesięcy do 22 września 2021 r. konsultacje społeczne dotyczące aktualizowanych Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w obszarze zlewni rzeki Prądnik i wpływu proponowanych w aPZRP inwestycji na bezpieczeństwo powodziowe m.in. mieszkańców gminy Zielonki. Podczas konferencji, w której wziął udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, gminę Zielonki reprezentował zastępca wójta Arnold Kuźniarski.
Gmina Zielonki do proponowanych w aPZRP rozwiązań złożyła alternatywne opracowania (patrz: zakładka), które wg informacji przekazanych na konferencji przez ministra Andrzeja Adamczyka i dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzatę Sikorę zyskały akceptację. Zamiast dużego, dewastującego otoczenie, zbiornika w Pękowicach, Trojanowicach i Zielonkach gmina zaproponowała dwa mniejsze ograniczone do terenów rolnych, które nie ingerują w infrastrukturę i nie kolidują z projektowaną Trasą Wolbromską; kolejne propozycje gminy, do których przychylają się Wody Polskie to ograniczenie proponowanego zbiornika na cieku Garliczka w Garlicy Murowanej do terenów rolnych i ograniczenie proponowanego zbiornika na Sudole Dominikańskim w Węgrzcach tak, aby jego zasięg nie obejmował usytuowanego tam Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Wyrażamy nadzieję, że bardzo oczekiwane przez mieszkańców inwestycje szybko znajdą źródło finansowania i zostaną w szybkim tempie zrealizowane. Aktualnie obowiązujące Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym z 2016 r. przewidziały ich realizację w latach 2022-2026. Wyniki trwających do 22 września konsultacji społecznych prowadzonych przez Wody Polskie i złożonych przez mieszkańców wniosków poznamy po zakończeniu konsultacji.

Close Menu
 
23 maja 2024
Skip to content