Skip to main content
search
Aktualności

Aleksander, Kościół w Korzkwi, Batowice i nie tylko – statystyki ludności gminy Zielonki za rok 2023

By 26 stycznia 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 26 stycznia 2024 przez Marek Skiba

W 2023 roku gmina Zielonki obchodziła 50-lecie swojego istnienia. Z tej okazji przyjrzyjmy się szerzej statystyce związanej z ludnością gminy.

Przyrost naturalny

Ze statystyk meldunkowych w 2023 roku wynika, że w gminie Zielonki urodziło się 220 dzieci. Czyli o 9 dzieci mniej niż rok wcześniej. Patrząc przez pryzmat ostatnich 25 lat, jest to o 105 dzieci więcej niż w najmniej licznym roku 1996 oraz o 57 mniej niż w najliczniejszym roku 2018.

W tym samym 2023 roku zmarło 147 mieszkańców, czyli o 32 mniej niż w roku 2022. Jest to również o 42 osoby mniej, niż w latach 2020 i 2021, kiedy to śmiertelność mieszkańców gminy była najwyższa spośród ostatnich 25 lat. Zmarło wtedy w każdym roku 189 mieszkańców. Najmniej mieszkańców zmarło w 1996 roku – 115, czyli o 32 osoby mniej niż w roku ubiegłym.

Na podstawie powyższych danych przyrost naturalny był dodatni i wyniósł 73. Udało się go poprawić, po bardzo słabym roku ubiegłym, kiedy to był on najniższy od 2011 r.

Ludność

W 2023 roku w gminie zameldowało się na pobyt stały 1026 osób, wymeldowało się 280. Saldo migracji wyniosło tym samym 766 osób. W 2023 roku, względem roku 2022 w naszej gminie przybyło 592 nowych mieszkańców. Liczba ludności gminy Zielonki powiększa się nieustannie od roku 1993, uwzględniając dane w oparciu o Rejestr Ewidencji Ludności – 1995-2023 oraz Roczniki Statystyczne Województwa Krakowskiego lata 1976-1995.

Aleksander liderem

Pośród nowo narodzonych dzieci najczęściej wybieranym imieniem dla dziewczynek była: Hanna – 8 dziewczynek, Oliwia – 6 i Pola – 5. Jest to całkowita zmiana „podium” nadawanych imion żeńskich w naszej gminie względem roku ubiegłego, kiedy to przypomnijmy, najwięcej narodziło się Oliwii (liczone wraz z Oliviami) – 7 dziewczynek oraz Mai – 6 dziewczynek.

Niekwestionowanym liderem w kategorii imion męskich jest Aleksander – 10 chłopców. Jest to awans z 3 pozycji względem roku ubiegłego. Drugie miejsce zajmuje imię Franciszek – 7 chłopców. (Imię było również popularne w roku ubiegłym, jednak znalazło się poza podium) Filip i Mikołaj ex aequo zajęły w tym roku 3 miejsce.

W przypadku dziewczynek widać większą różnorodność – częściej pojawiają się imiona unikatowe, które nadano tylko jednej osobie.

Kościół w Korzkwi atrakcyjny dla młodych

Na terenie gminy Zielonki odbyły się 94 ceremonie ślubne. Państwo młodzi częściej wybierali śluby cywilne – 48 niż konkordatowe – 46. USC w Zielonkach dokonał także 13 transkrypcji aktów ślubu. Poza budynkiem Urzędu Gminy w Zielonkach odbyło się 17 ceremonii. Mieszkańcy gminy w 2023 roku zawarli 158 związków małżeńskich, o 34 więcej niż rok wcześniej. Nowożeńcy najczęściej swoje śluby konkordatowe organizowali w kościele w Korzkwi – 21, w kościele w Zielonkach – 12 ceremonii. 5 ślubów odbyło się w kościele w Węgrzcach oraz po 4 w Bibicach i Woli Zachariaszowskiej.

O sukces Kościoła w Korzkwi zapytaliśmy proboszcza Parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

–  Nasi parafianie to połowa z tych ślubów, druga połowa to pary spoza parafii – mówi ks. Kanonik Paweł Łukaszka. – Myślę, że duży wpływ ma na to duża dostępność okolicznych restauracji, ale i sam kościół, w którym jest bardzo dobra kameralna i przytulna atmosfera. Przed pandemią zdarzały się śluby z całego świata. Niemcy, Ameryka Południowa, czy Północna, a nawet Australia. Często zdarza się, że te pary do nas wracają i chrzczą dzieci – podsumował.

O sołectwach

Największym w gminie sołectwem bezsprzecznie jest sołectwo Zielonki – 6532 mieszkańców, za nimi są Bibice – 4413. Nieprzerwanie od wielu lat najmniejszym sołectwem jest Korzkiew – 189. Pomiędzy 2022 a 2023 rokiem najwięcej mieszkańców przybyło w sołectwie Zielonki 314 i w Bibicach – 114. W perspektywie ostatnich 10 lat również te dwa sołectwa notują największy wzrost, przy czym nieco „szybciej” rośnie liczebność sołectwa Bibice.

Najbardziej wyludniającym się sołectwem są Batowice. Liczba mieszkańców w perspektywie 10 lat zmniejszyła się tam o ponad 16 proc. Jest to także jedno z trzech wyludniających się sołectw, poza Osiedlem Łokietka – nieco ponad 4 proc. oraz Korzkwią nieco ponad 1 proc. Wszystkie pozostałe sołectwa notują wzrost.

Podsumowując

Gmina Zielonki rozwija się dynamicznie, przyjazne warunki oraz rozwój infrastruktury sprzyjają osadnictwu. Jeśli dynamika wzrostu z ostatnich 10 lat utrzyma się, to najprawdopodobniej w 2034 roku liczba zameldowanych mieszkańców przekroczy 30 tys. Warto jednak zameldować się wcześniej, ponieważ według danych GUS na dzień 31 grudnia 2022 roku, na terenie gminy zamieszkiwało 27 158 osób. Brak meldunku wiąże się ze stratami dla gminy, ponieważ to właśnie gminie przypada udział w 38,46proc. podatku PIT – za rok 2024. Mniejsze wpływy to mniej środków na budowę nowych dróg czy na komunikację drogową. Dlatego ważne jest, aby zachęcać sąsiadów, znajomych, bliskich czy krewnych mieszkających w gminie do płacenia tu podatków.

MS

Poniżej prezentujemy wykresy z przyrostem naturalnym, liczbą ślubów oraz ludnością gminy w latach 1995-2023.

Close Menu
 
25 czerwca 2024
Skip to content