Skip to main content
search
Aktualności

Architektoniczne pomysły na centrum administracyjne gminy Zielonki

By 27 listopada 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 27 listopada 2019 przez admin

DSC04642

Międzynarodowy Konkurs Architektoniczno-Krajobrazowy „Drugie życie fortu” zorganizował Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie. Jego celem było wykonanie projektu koncepcyjnego Centrum Administracyjnego w Zielonkach w rejonie fortu „Zielonki-Marszowiec” wraz z opracowaniem projektu zieleni. Termin oddania prac konkursowych upływał 8 listopada, prace złożyło 13 zespołów projektowych z Polski, Węgier, Litwy i Ukrainy. Nagrody w konkursie rozdano podczas konferencji podsumowującej konkurs, która odbyła się 27 listopada w Spichlerzu Uniwersytetu Rolniczego przy ul. Balickiej w Krakowie. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa pokonkursowa.

 

Pierwszego miejsca nie przyznano, drugie otrzymały ex equo zespoły projektowe z Politechniki Śląskiej w Gliwicach w składzie: Wojciech Siudy, Kamil Kajder i Politechniki Krakowskiej w składzie: Katarzyna Hodor, Julia Sierpień, Agnieszka Matusik, Wojciech Bobek, Szymon Chromik, Małgorzata Partyka, Katarzyna Blukacz i Filip Suchoń; trzecie – zespół projektowy z Uniwersytetu Rolniczego w składzie: Barbara Olczak, Magdalena Kulig, Łukasz Marjański, Magdalena Nawrotek i Justyna Mazur. Przyznano też trzy wyróżnienia dla zespołów projektowych z Szent István University z Węgier. Wręczane były również certyfikaty uczestnictwa. Sponsorem nagród pieniężnych była gmina Zielonki, którą reprezentował wójt Bogusław Król. Rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady podziękował za nagrody w swoim wystąpieniu. – Tak powinna wyglądać współpraca między nauką a praktyką – podkreślił. Wspomniano, że to właśnie wójt B. Król jest pomysłodawcą tytułu projektu, który uznaje ten obszar za rozwojowy, choć istnieje też opinia, że w bliskim sąsiedztwie fortu nic nie powinno powstać. – Za tę inspirację serdecznie Państwu dziękuję – powiedział. 

Konferencję otworzył dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński. Nie szczędzono ciepłych słów w kierunku partnera, czyli gminy Zielonki. – Jest to jedna z najlepszych gmin w Polsce, wysoko notowana w rankingach. Gmina odpowiada, za infrastrukturę, drogi, szkoły. Gmina Zielonki docenia również nasze badania w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego i włączyła się do naszego projektu – opisywał naszą gminę prof. dr hab. inż. Józef Hernik, kierownik katedry gospodarki przestrzennej i architektury krajobrazu UR w Krakowie. W ramach konferencji przywołano historię fortu zbudowanego przez Austriaków w XIX w. dla ochrony granicy z carską Rosją, a teraz stanowiącego lokalne dziedzictwo kulturowe, ciekawy zabytek architektury militarnej.

Komisja, w skład której weszli prof. dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz z Politechniki Krakowskiej, dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy z Politechniki Krakowskiej, architekci z gminy Zielonki: kierownik referatu budownictwa i urbanistyki Beata Lipień-Łysek oraz Wiesław Borek; przedstawiciele uczelni z zagranicy:  prof. dr Albert Fekete z Uniwersytetu SZIE w Budapeszcie, prof. Bohdan Cherkes z Politechniki Lwowskiej,  prof. Stauskis Gintaras z Uniwersytetu w Wilnie oraz prof. Norbert Trolf z Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu – jako przewodniczący jury; nie miała łatwego zadania. Przewodniczący Norbert Trolf zdradził, że obrady były burzliwe. – Po pierwszej burzliwej dyskusji zawęziliśmy wybór, wyłoniliśmy 6 projektów – opowiadał. Dwa zwycięskie projekty określono jako dwa różne podejścia, mogące przyczynić się do rozwoju gminy. Projekt z Politechniki Krakowskiej scharakteryzowano jako mocny i inspirujący, propozycje Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Rolniczego, jako bardziej funkcjonalne. Za projektem z Gliwic przemawiało wyraźne osadzenie fortu w ogólnej koncepcji. Zdaniem przedstawicieli gminy możliwe jest połączenie rozwiązań z kilku projektów. 

Międzynarodowy konkurs architektoniczno-krajobrazowy to zadanie finansowane w ramach umowy 514/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Projektem kierowała Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk. Założono międzynarodowy zasięg projektu, zaplanowano monografię, ale też przewidziano komercjalizację wyników badań czyli rozwiązania praktyczne dla gminy.

– Wyzwaniem dla projektantów, architektów urbanistów i architektów krajobrazu jest tworzenie dzieł nawiązujących do tożsamości miejsca, spełniających oczekiwania społeczne, a nade wszystko działania związane z zintegrowaniem obiektu z zastanym krajobrazem – opisywali organizatorzy w materiałach konkursowych. W konkursie mogli brać udział studenci, pracownicy naukowi z dziedziny architektury i architektury krajobrazu oraz zespoły projektowe. Uczestnicy mogli zapoznać się z obszarem opracowania dzięki specjalnie dla nich wykonanym obrazom filmowym z drona. Program funkcjonalno-użytkowy przewidywał w skrócie stworzenie na terenie o pow. 10-14 ha w ramach Centrum Administracyjnego Gminy Zielonki m. in.: budynku Urzędu Gminy wraz z powierzchnią dla instytucji kultury, biblioteki uzupełniony o budynek biurowo-usługowo-handlowy, ośrodek zdrowia, budynek oświatowy. W ramach części wspólnej należało przewidzieć przestrzeń publiczną z małą architekturą i zielenią. 

IO

DSC04539
DSC04550
DSC04554
DSC04556
DSC04561
DSC04582
DSC04604
DSC04646
DSC04650
DSC04652
DSC04648
 
Close Menu
 
26 maja 2024
Skip to content