Skip to main content
search
Ogłoszenia

Badania statystyczne w Małopolsce

By 31 stycznia 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 31 stycznia 2024 przez AO

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że w 2024 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

Wszystkie badania ankietowe na terenie województwa małopolskiego realizowane są zarówno metodą wywiadu telefonicznego, jak i bezpośredniego przez pracowników Urzędu (ankieterów i teleankieterów statystycznych) w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych. Każdy z ankieterów posiada legitymację wydaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. Zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne i dane osobowe są objęte tajemnicą statystyczną – są one należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostają nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Dodatkowo informuję, że ankieterzy Urzędu Statystycznego w Krakowie przez cały 2024 rok będą realizować wśród mieszkańców Państwa gmin badanie budżetów gospodarstw domowych. Badanie to trwa nieprzerwanie od 1967 roku i dostarcza niezwykle istotnych informacji na temat poziomu życia gospodarstw domowych w Polsce.
Co miesiąc do udziału w badaniu zaproszonych jest na terenie województwa małopolskiego ponad 180 gospodarstw domowych spośród 50 wylosowanych gmin naszego województwa.

Serdecznie dziękuję Państwu za dotychczasowe wsparcie statystyki publicznej i przychylność dla realizowanych przez Urząd Statystyczny w Krakowie działań, między innymi poprzez dodanie na stronach internetowych Państwa gmin zakładki przekierowującej do naszej strony Badania ankietowe w Małopolsce zawierającej kompleksowe informacje dotyczące pracy ankieterów statystycznych i realizowanych przez nich badań. Dziękuję także mieszkańcom Państwa gmin za udział w badaniach ankietowych.

 

Dyrektor
(-) Agnieszka Szlubowska
Urząd Statystyczny w Krakowie

Close Menu
 
21 lipca 2024
Skip to content