Skip to main content
search
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Chodnik w Boleniu – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

By 26 października 202326 marca, 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 26 marca 2024 przez TJ

Gmina Zielonki uzyskała dofinansowanie z państwowych funduszy celowych na realizacje zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr K601501 (ul. Jana Matejki) od 0+505,21 do km 0+708,64 polegająca na budowie chodnika z odwodnieniem wraz z budową przejścia dla pieszych w km 0+507,21 w miejscowości Boleń, gmina Zielonki.” W ramach programu pn. Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg. Ogólna wartość realizacji zadania wynosi 1.344.114,28 zł zł. Dofinansowanie wynosi 990.130,00 zł co stanowi 80 % kosztów kwalifikowanych, a pozostała kwota w wysokości 353.984,28 zł stanowi udział własny Gminy. Dofinansowanie otrzymano na podstawie zawartej umowy nr WR-VI.807.15.7.2023.ALo.PP.MAŁ z dnia 26.10.2023 r. Umowny termin realizacji zadania określony w umowie z wykonawcą przypada na dzień 20.12.2023 r. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie rozbudowy drogi na odcinku o długości 203 mb w zakresie wykonania chodnika, wyniesionego przyjścia dla pieszych oraz odwodnienia. Realizacja przedmiotowego zadania jest ostatnim elementem przebudowy ul. Matejki rozpoczętej w ostatnich latach.

Close Menu
 
14 kwietnia 2024
Skip to content