Skip to main content
search
Aktualności

Czas na zmiany – nabór do udziału w bezpłatnym projekcie

By 23 stycznia 2014No Comments

Ostatnia aktualizacja 23 stycznia 2014 przez admin

  • kapitał ludzki logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach ogłasza nabór uczestników do projektu systemowego „Czas na zmiany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nabór uczestników do udziału w projekcie w roku 2014 prowadzony jest od stycznia. Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej osób niepracujących, bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej GOPS w Zielonkach poprzez udzielenie wsparcia w pokonaniu barier psychospołecznych i środowiskowych. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Projekt systemowy „Czas na zmiany” realizowany przez GOPS w Zielonkach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W roku bieżącym  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje realizację rozpoczętego  w 2008 r. projektu systemowego na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego na okres od 01.01.2013   do 31.12.2014 roku.
W ramach projektu GOPS w Zielonkach w 2014 roku będzie realizował kontrakty socjalne  dla 10 osób (6 kobiet i 4 mężczyzn) oraz Program Aktywności Lokalnej, który skierowany jest do 16-osobowej grupy młodzieży  (11 kobiet i 5 mężczyzn). Uczestników projektu będą wspierać pracownicy socjalni oraz zespół specjalistów pracujących
z rodziną .
Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy:

  •  osoby zamieszkałe na terenie gminy Zielonki,
  •  osoby w wieku aktywności zawodowej,
  •  osoby bezrobotne,
  •  osoby niepracujące,
  •  osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
  •  osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,
  •  młodzież w wieku 15-25 lat.
  • W ramach kontraktu  zaplanowano działania: 

 doradztwo rodzinne,
 moduł budowania relacji rodzinnych,
 trening integracji emocjonalnej,
 trening komunikacji partnerskiej,
 trening kompetencji rodzicielskich,
Uczestnikom projektu objętych kontraktem socjalnym udzielone zostanie wsparcie finansowe w formie zasiłku celowego  oraz posiłek na każdych zajęciach.
W ramach Programu Aktywności Lokalnej zaplanowano działania:

 wyjazd  edukacyjno – integracyjny dla młodzieży,

 zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dla młodzieży.

Zainteresowane osoby zapraszamy, udział w projekcie jest bezpłatny. Nie czekaj, zgłoś się i skorzystaj!  Wszelkich informacji dotyczących realizacji projektu,  planowanych działaniach oraz warunków naboru można uzyskać: w siedzibie GOPS (pracownicy socjalni pokój  nr 1  i 5) oraz telefonicznie 12 6273300, 12 6273321 lub 12 6273315.    

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ  UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

Kierownik GOPS w Zielonkach Grażyna Hołda

Close Menu
 
25 czerwca 2024
Skip to content