Skip to main content
search
OgłoszeniaPomoc Ukrainie

Czwarty nabór do projektu “Małopolska niania 2.0”

By 16 maja 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 16 maja 2022 przez IO

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza nabór do projektu “Małopolska Niania 2.0”.  Więcej informacji oraz załączniki: link.

CEL PROJEKTU: stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE (warunki obowiązkowe):
O wsparcie mogą ubiegać się rodzice sprawujący opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 (urodzonym nie wcześniej niż 1.09.2019 r., które ukończyło przynajmniej 20 tydzień życia) zamieszkali w woj. małopolskim (tj. przebywający na terenie woj. małopolskiego z zamiarem stałego pobytu):

pozostający bez pracy, którym wsparcie w zakresie opieki nad dzieckiem umożliwi wejście na rynek pracy przebywający na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym, którym wsparcie w zakresie opieki nad dzieckiem umożliwi powrót na rynek pracy
pracujący, którym wsparcie w zakresie opieki nad dzieckiem umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

Close Menu
 
18 lipca 2024
Skip to content