Skip to main content
search
Aktualności

Debata społeczna z policją

By 19 lutego 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 19 lutego 2024 przez KB

Komendant Powiatowy Policji w Krakowie insp. Jacek Cholewa wspólnie z Komendantem Komisariatu Policji w Zielonkach podkom. Krzysztofem Kubickim oraz Wójtem Gminy Zielonki Bogusławem Królem, serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców gminy Zielonki do udziału w debacie społecznej „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, która odbędzie się 28 lutego o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Zielonki (sala konferencyjna).
Tematem głównym debaty będzie omówienie problemów i zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, używanie słów nieprzyzwoitych oraz zanieczyszczania miejsc publicznych na terenie parku w Centrum Integracji Sportu w Zielonkach.
Celem spotkania będzie wspólne wypracowanie i zaplanowanie działań prewencyjnych Policji, dążących do wyeliminowania lub przynajmniej zminimalizowania występujących w tym zakresie zagrożeń.
Podsumowany zostanie także stan bezpieczeństwa na terenie gminy, a także omówimy inne problemy społeczne występujące lokalnie, m.in. zgłaszane za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w debacie.

Close Menu
 
19 kwietnia 2024
Skip to content