Skip to main content
search
Projekty zrealizowane INNE

Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa Małopolskiego

By 7 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 sierpnia 2013 przez admin

Tytuł projektu: Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa Małopolskiego
Finansowanie:  Szwajcarsko – Polski Program Współpracy. Wartość projektu
12 459 986  mln CHF.

Partnerzy: Miasto i Gmina Szczucin, Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. (MAES),  oraz  39 gmin z Małopolski.
Okres realizacji: 07.2012-06.2016

 

40 gmin z Małopolski będzie uczestniczyć w 4-letnim programie, umożliwiającym usuwanie i składowanie materiałów azbestowych z budynków prywatnych i komunalnych. Przedsięwzięcie umożliwi demontaż i składowanie rakotwórczych odpadów azbestowych oraz zabezpieczenie około 20 tys. ton materiałów budowlanych z zawartością azbestu. Projekt obejmie 40 gmin i ok. 6 tysięcy obiektów – zarówno budynków prywatnych jak i komunalnych.

 

Większość środków, bo 70 proc. zostanie przeznaczone na demontaż, pakowanie, transport i składowanie na składowiskach materiałów niebezpiecznych pokryć dachowych zawierających azbest. Po 15 proc. pieniędzy zostanie wydane na zbieranie odpadów azbestowych składowanych na posesjach oraz na dofinansowanie wykonania nowych dachów dla osób w trudniej sytuacji materialnej lub życiowej.

 

W ramach Projektu przewidziane są następujące działania tj.

1.                 demontaż pokryć dachowych wykonanych z elementów zawierających azbest,

2.                 zbiórka zdemontowanych wcześniej pokryć dachowych zawierających azbest i zalegających na posesjach

3.                 transport zdemontowanych pokryć na składowisko,

4.                 składowanie odpadów na odpowiednio przygotowanych składowiskach,

5.                 dofinansowanie dla najuboższych w formie zakupu pokrycia dachowego,

 

Każda z Gmin przystępujących do Projektu wykonała na swoim terenie rozeznanie co do ilości gospodarstw i podmiotów wyrażających chęć przystąpienia do Projektu. Właściciele tych gospodarstw i podmioty składali deklarację przystąpienia do Projektu. Na tej podstawie Gminy sporządzały zbiorcze zestawienie ilości odpadów azbestowych przeznaczonych do usunięcia w latach 2012-2016.

Nabór wniosków w ramach projektu rozpocznie się od 1 września 2012 roku w każdej gminie biorącej udział w projekcie.

Close Menu
 
14 lipca 2024
Skip to content