Skip to main content
search
Aktualności

Dostępny atrakcyjny teren inwestycyjny w Pękowicach

By 26 lutego 2016No Comments
Aktualności

Dostępny atrakcyjny teren inwestycyjny w Pękowicach

By 26 lutego 2016No Comments

Ostatnia aktualizacja 26 lutego 2016 przez admin

Wójt Gminy Zielonki rozważa możliwość oddania w dzierżawę niezabudowanego terenu o powierzchni ok. 0,32 ha, stanowiącego część działki nr 160/21 obręb Pękowice (księga wieczysta nr: KR1P/00216027/7), oznaczonej symbolem 07 US 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  Przedmiotowy teren położony jest w Pękowicach, gmina Zielonki. Znajduje się w rozwidleniu ulic: Na Błonie i Zakole, oraz w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Jurajskiej – głównej ulicy Pękowic.

Odległość działki od centrum Zielonek to ok. 1800 m, a od granicy z Krakowem – ok. 600 m.  Działka stanowi niezagospodarowaną część tzw. Błoń Pękowickich, terenu sportowo -rekreacyjnego o łącznej powierzchni 1,95 ha, obejmującego: pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, kort tenisowy, altanę, plac zabaw oraz ścieżki spacerowe z ławkami (obiekt sportowo – rekreacyjny  zrealizowany przy współudziale środków z UE w 2012 r.).  Przedmiotowy teren jest płaski, o nieregularnym kształcie (w przybliżeniu trójkąt równoboczny ze ściętymi dwoma wierzchołkami). Działka jest w pełni uzbrojona: w granicy działki jest prąd, kanalizacja, woda i gaz.  Na północny – wschód od działki płynie rzeka Prądnik otoczona pięknym starodrzewiem. Jest to okolica poza strefą wylewu, ponieważ teren zalewowy znajduje się po drugiej stronie rzeki. Brzegi Prądnika na całej długości terenów sportowo – rekreacyjnych są zagospodarowane i odpowiednio utrzymywane.  Intencją właściciela (Gmina Zielonki), w porozumieniu z Sołectwem, jest oddanie terenu w długoletnią dzierżawę z możliwością jego zabudowy. Preferowane byłoby wzniesienie budynku wielofunkcyjnego z podstawowym przeznaczeniem na cele społeczno – opiekuńcze lub oświatowe, w szczególności przedszkole / żłobek lub ośrodek dziennego pobytu dla seniorów (do wyboru inwestora). Dodatkowe, pożądane funkcje budynku to: infrastruktura szatniowo – sanitarna jako zaplecze dla istniejących boisk sportowych, w szczególności do piłki nożnej (do komercyjnego wykorzystania). W przypadku lokalizacji przedszkola w powstałym budynku, sugerowane jest utworzenie placówki o charakterze sportowym, z salą gimnastyczną i możliwością korzystania z infrastruktury sportowej i społecznej (boiska, plac zabaw).  Istnieje możliwość wykorzystania istniejącego projektu budowlanego przewidującego ww. funkcje i spełniającego wymagania dla terenu – pobierz plik (*.pdf)  

Zainteresowanych prosimy o kontakt i przedstawienie swoich koncepcji w terminie do końca miesiąca marca 2016 r.
Telefon kontaktowy: 12 2850850 w. 313 lub 315 (Referat Gospodarki Komunalnej).

Ostatnia aktualizacja 26 lutego 2016 przez admin

Wójt Gminy Zielonki rozważa możliwość oddania w dzierżawę niezabudowanego terenu o powierzchni ok. 0,32 ha, stanowiącego część działki nr 160/21 obręb Pękowice (księga wieczysta nr: KR1P/00216027/7), oznaczonej symbolem 07 US 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  Przedmiotowy teren położony jest w Pękowicach, gmina Zielonki. Znajduje się w rozwidleniu ulic: Na Błonie i Zakole, oraz w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Jurajskiej – głównej ulicy Pękowic.

Read More

Close Menu
 
26 maja 2024
Skip to content