Skip to main content
search
Aktualności

Umowa budowy kanalizacji z Krakowem zrealizowana

By 11 czerwca 2015No Comments

Ostatnia aktualizacja 11 czerwca 2015 przez admin

DSCN1133

 9 czerwca w gminie Zielonki podsumowano 12-letnią współpracę z miastem Krakowem w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Parę dni przed spotkaniem został  uruchomiony ostatni z czterech punktów zrzutu, które gminy zadeklarowały utworzyć według porozumienia podpisanego w 2007 roku. Obecnie całość nieczystości odprowadzana jest przez krakowską sieć do miejskich oczyszczalni ścieków. Od 2010 roku na budowę kanalizacji i wodociągów w gminie Zielonki wydano ponad 53 mln złotych, z czego ponad 29 mln pochodziło z funduszy unijnych. Gmina Zielonki jest już skanalizoana w ponad 80 proc. – to jeden z najwyższych wskaźników w Małopolsce. Miasto również wykonało w tym czasie ogromną pracę inwestycyjną. Na wspólnym spotkaniu protokół potwierdzający wypełnienie porozumienia podpisali m.in. wiceprezydent Krakowa Tadeusz Trzmiel oraz wójt gminy Zielonki Bogusław Król.

Spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele samorządu gminy Zielonki, krakowskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Referatu Inwestycji Sieciowych UG Zielonki, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach, służyło podsumowaniu wspólnie wykonanego zadania.
Wszystko się zaczęło w 2003 roku, kiedy punkty zrzutu ścieków z gminy do miejskiej sieci istniały jedynie przy os. Łokietka oraz w rejonie Michałowic. Już wtedy zaczęły się spotkania i negocjacje z miastem, w następstwie czego w 2007 roku udało się podpisać porozumienie na temat docelowych stref zrzutu; stroną tego porozumienia była również gmina Wielka Wieś. Na mocy porozumienia, wyznaczono punkty przejęcia ścieków do systemu miasta Krakowa: dla zlewni zachodniej punkt G4 w ciągu ulicy Glogera; dla zlewni środkowej punkt C5 w ciągu ulicy Witkowickiej; dla zlewni wschodniej punkt W8 – w ciągu ulicy Batowickiej; dla zlewni wschodniej z obszaru Batowice Wschód i Dziekanowice do istniejącej przepompowni Batowice.
Porozumienie w zakresie udostępnienia punktów G4 i C5 zostało wypełnione w czerwcu tego roku. Inwestycje MPWiK S.A. i gminy Zielonki w ciągu ulicy Krakowskie Przedmieście oraz w ciągu ulicy Glogera umożliwiły uruchomienie punktu zrzutu G4 i przejęcie ścieków z zachodniej części gminy Zielonki (Zielonki, Pękowice, Przybysławice, Januszowice, Trojanowice, Korzkiew, Brzozówka i docelowo Grębynice). Dokonano również przepięcia sieci, odprowadzających dotychczas ścieki do punktu zrzutu w rejonie ul. Pękowickiej przez os. Łokietka. W maju tego roku uruchomiono zrzut w punkcie C5 w ciągu ulicy Witkowickiej, a dotychczas funkcjonujący punkt C9 w ciągu ulicy 29-Listopada został wyłączony z użytkowania. Punkt zrzutu C5 przejmuje ścieki ze zlewni północnej i środkowej gminy Zielonki (Owczary, Bibice, Wola Zachariaszowska, Garliczka, Garlica Duchowna, Garlica Murowana). Kolektory sieci kanalizacji sanitarnej w granicach miasta oraz gminy do poszczególnych punktów zrzutu G4, C5, W8 zostały zrealizowane w latach 2008-2015 przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków pochodzących z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Podsumowano też prace inwestycyjne po stronie Krakowa i gminy Zielonki, podziękowano przedstawicielom WFOŚiGW na ręce prezes Małgorzaty Mrugały, bez finansowania bowiem inwestycji w ramach POIiŚ nie byłaby ona możliwa.
Obecnie gmina Zielonki umożliwia włączenie domów do systemu kanalizacyjnego, chcąc uzyskać efekt ekologiczny inwestycji. Przewiduje się, że będzie można udokumentować możliwość korzystania z nowo wybudowanej kanalizacji przez 8-9 tys. osób w latach 2009-2015.
– Wykonaliśmy umowę w 100 proc., jesteśmy otwarci na sąsiadów – mówił wójt Bogusław Król.
Pojawiło się w tym czasie dużo projektów, także wojewódzkich, ale to jedyny projekt, który kompleksowo został zrealizowany. To konsekwencja działania władz gminy, ale i ryzyko MPWiK, musieli wyłożyć niemałe pieniądze – podkreślił Tadeusz Trzmiel.
A to nie jedyny obszar współdziałania Krakowa i Zielonek, wiceprezydent wymienił choćby wspólnie planowany układ drogowy i związanie się gmin umową w ramach stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Mieczysław Góra, wiceprezes zarządu MPWiK, wymienił inwestycje, jakie trzeba było wykonać na terenie Krakowa: przebudowa głównych kolektorów między ulicami Lublańską i Powstańców, Belwederczyków i Witkowickiej, ul. Białoprądnickiej, modernizację oczyszczalni Kujawy i Płaszów.
W ramach spotkania zaprezentowano elektroniczny monitoring pracy systemu wykorzystywany przez administratora gminnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach. Przy tej okazji za wieloletnią pracę uhonorowano prezesa PUK Romualda Zaniewskiego, odchodzącego na emeryturę.
Red. IO

 

DSCN1092
DSCN1104
DSCN1123
DSCN1135
 
 
Close Menu
 
23 lipca 2024
Skip to content