Skip to main content
search
Ogłoszenia

Działania Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego na rzecz Gminy Zielonki w 2022 roku

By 6 lutego 202310 lutego, 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 10 lutego 2023 przez AO

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego wykonuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej na rzecz mieszkańców Powiatu Krakowskiego. W 2022 roku łączna kwota pozyskanych środków na aktywizację zawodową wyniosła ponad 31,0 mln zł.

Profil osoby bezrobotnej:

  • Wiek: 35-44 lata
  • Wykształcenie: policealne i średnie zawodowe
  • Staż zawodowy: do 1 roku
  • Bez pracy: powyżej 24 miesięcy 

Bezrobocie w gminie Zielonki

Mieszkańcy gminy stanowili niemal 6% wszystkich bezrobotnych Powiatu Krakowskiego w ubiegłym roku. Od stycznia do grudnia 2022 roku 341 mieszkańców gminy Zielonki zarejestrowało się w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego jako osoby bezrobotne. Natomiast wyrejestrowało się 388 osób, w tym ponad połowa z powodu podjęcia pracy. Pracodawcy z terenu tej gminy złożyli oferty pracy oferując 319 wolnych miejsc pracy.

Wśród 289 osób zarejestrowanych (stan na dzień 31.12.2022 r.) z gminy Zielonki niemal 87% stanowią osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Największą grupę wśród nich tworzą osoby długotrwale bezrobotne czyli takie, które w ostatnich dwóch latach pozostają bez pracy przez 12 miesięcy – około 56% wszystkich zarejestrowanych. Kolejną dużą grupę stanowią bezrobotni poniżej 30 roku życia – ponad 27%.

Aktywizacja zawodowa

W ciągu 2022 roku 214 mieszkańców gminy Zielonki podjęło pracę, co stanowi prawie 63% wszystkich osób, które napłynęły do rejestru osób bezrobotnych. W tym 165 osób podjęło pracę bez żadnego dofinansowania z Urzędu Pracy. Pozostałe 49 osób uzyskało wsparcie finansowe w postaci różnych form subsydiowanego zatrudnienia. 25 mieszkańców gminy zdecydowało się podjąć jednoosobową działalność gospodarczą uzyskując na ten cel jednorazowo dotację w wysokości 33 000 zł. Ponadto 40 osób nabyło nowe umiejętności uczestnicząc w stażach a kolejne 38 uzyskało nowe kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach zawodowych dofinansowanych przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego.

Zatrudnienie cudzoziemców

Pracodawcy i przedsiębiorcy z gminy Zielonki złożyli 373 oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi czyli skorzystali z uproszczonej procedury związanej z zatrudnieniem obcokrajowca. Pod względem liczby oświadczeń daje to gminie III miejsce w Powiecie. Ponadto w roku 2022 do Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego wpłynęło 101 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową z powyższej gminy. Ponadto podmioty z gminy Zielonki złożyły aż 452 powiadomienia o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy, co plasuje gminę na III miejscu w Powiecie. Dodatkowo w wyniku złożonych ofert pracy na 156 miejsc pracy pracodawcy otrzymali 156 informacji starosty potrzebnych w dalszej procedurze uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Plany na rok 2023

W 2023 roku Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego dysponuje wstępnie środkami na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości 20 852,9 tys. zł (w tym 7 326,1 tys. zł przewidzianych na realizację projektów współfinansowanych z EFS+ w ramach Regionalnego Programu 2021-2027) oraz kwotą 1 721,0 tys. zł na działania w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dodatkowo planowane są inicjatywy skierowane do partnerów rynku prac (m. in. spotkania informacyjne, kampanie promocyjne) mające na celu utrzymywanie kontaktów i kontynuowanie dotychczasowej współpracy. Prowadzone będą dalsze kompleksowe działania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, jak również w obszarze poradnictwa zawodowego na rzecz edukacji przy współpracy ze szkołami powiatowymi, w celu kształtowania ścieżek kariery zawodowej młodzieży.

 

Zainteresowanych współpracą z Urzędem Pracy Powiatu Krakowskiego prosimy o kontakt:

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego Telefon E-mail
Siedziba Urzędu (12) 416 74 03 krkrpow@uppk.pl
Filia w Krakowie (12) 623 03 55 filia_krakow@uppk.pl
Filia w Skawinie (12) 276 16 93 filia_skawina@uppk.pl
Filia w Krzeszowicach (12) 282 20 51 filia_krzeszowice@uppk.pl
Filia w Słomnikach (12) 388 23 98 filia_slomniki@uppk.pl

 

Źródło: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

 

 

Close Menu
 
23 lipca 2024
Skip to content