Skip to main content
search
Aktualności

Efekty realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa – II połowa 2022 r. – projekty współpracy

By 5 września 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 5 września 2022 przez IO

Projekt współpracy pn. „Wymiana doświadczeń i wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego partnerskich regionów” Korona Północnego Krakowa realizuje wspólnie z Lokalną Grupą Działania „Owocowy Szlak” z terenu Województwa Lubelskiego. Celem projektu jest kultywowanie dziedzictwa kulturowego i promowanie produktów lokalnych partnerskich regionów oraz wymiana dobrych praktyk i wiedzy z zakresu dziedzictwa lokalnego Partnerskich regionów. Do tej pory w ramach projektu odbyły się dwa szkolenia dotyczące produktów lokalnych: na terenie LGD „Owocowy Szlak” szkolenie z zakresu „Rejestracji i promocji produktów lokalnych”, z kolei Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa było gospodarzem szkolenia z zakresu „Budowania marki lokalnej”. W sumie w szkoleniach uczestniczyło 40 osób. W najbliższych planach jest uczestnictwo (jako wystawca) w dwóch imprezach plenerowych: 11 września w Michałowicach – w II Lokalnych Targach Przedsiębiorczości oraz 25 września w Opolu Lubelskim – w Święcie Produktu Lokalnego. W ramach realizacji projektu KPK zamierza także wydać wspólną publikację – katalog produktów lokalnych oraz nakręcić film promocyjny.
Drugi projekt współpracy o zbliżonej do poprzedniego tematyce to projekt pn. „Dziedzictwo Kulinarne Naszą Atrakcją”, realizowany wspólnie z Lokalną Grupą Działania Puszcza Kozienicka (z Województwa Mazowieckiego) oraz Lokalną Grupą Działania Powiatu Wielickiego.
Celem projektu jest zachowanie i promocja lokalnych tradycji kulinarnych, animowanie międzyregionalnej współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na obszarze Partnerskich LGD oraz podniesienie atrakcyjności obszarów LGD poprzez wykorzystanie ich walorów kulinarnych i dziedzictwa kulturowego. W ramach projektu powstanie również wspólna publikacja zawierająca opisy wybornych lokalnych potraw przygotowywanych przez miejscowe Koła Gospodyń Wiejskich. Odbyły się już także trzy wizyty studyjne, w ramach których ich uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z dziedzictwem kulturowym, w tym kulinarnym naszych Partnerów. W ramach przedsięwzięcia zakupiono także gadżety promocyjne oraz urządzenia przydatne w kulinarnej i przetwórczej działalności Kół Gospodyń Wiejskich.
Powyższe projekty realizowane są w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Szczegółowe informacje na temat efektów działań i realizowanych projektów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.koronakrakowa.pl.
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

Close Menu
 
25 lipca 2024
Skip to content