Skip to main content
search
Nagrody i wyróżnienia

Gmina Zielonki Samorządowym Liderem Edukacji

By 7 lipca 202127 lutego, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 27 lutego 2022 przez AO

Lider Edukacji1

5 lipca podczas uroczystej gali programu “Samorządowy Lider Edukacji” odbyło się wręczenie certyfikatów i statuetek gminom, powiatom i województwom posiadającym szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty. Gmina Zielonki po raz szósty znalazła się w tym zaszczytnym gronie, zatem otrzymała nie tylko certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji”, ale i została wyróżniona Złotym Certyfikatem „Samorządowego Lidera Edukacji”. Wyróżnienie odebrali wójt gminy Zielonki Bogusław Król i Anna Soblik, dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach.
Ideą programu “Samorządowy Lider Edukacji” jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenia jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. Oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą dokonuje komisja ekspertów złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie.

Jak można przeczytać w laudacji gminę Zielonki doceniona za, m.in.:
„Imponujący zakres inwestycji infrastrukturalnych, które spełniają potrzeby interesariuszy oświatowych. Gmina Zielonki ma świadomość istoty realizacji procesu kształcenia w oparciu o nowoczesne zaplecze dydaktyczne, dlatego nie szczędzi sił i środków w celu zapewnienia wysokiej jakości edukacji w oparciu o bardzo dobrze wyposażoną bazę sprzętową. Bez wątpienia jest liderem pod względem nakładów w tym obszarze w porównaniu do innych Jednostek Samorządu Terytorialnego o podobnej licznie ludności oraz wielkości budżetu. Komisja jest zgodna w ocenie, że gminne inwestycje w infrastrukturę edukacyjną są modelowe oraz stanowią przykład racjonalnych i długofalowych działań na rzecz efektywnego przyswajania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji przez dzieci i młodzież. Treść laudacji: str 1, 2,3, 4, 5, 6, 7,8.
Wyrównywanie szans edukacyjnych jest jednym z kluczowych elementów polityki oświatowej. W ocenie recenzentów JST podejmuje w tym obszarze właściwe i efektywne działania. Placówki gwarantują merytoryczne wsparcie poprzez pomoc pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej (łącznie 20 osób) oraz udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i rozwijających różnorakie zdolności uczniów.
Bardzo dobre wyniki egzaminów ósmoklasisty odnotowane przez młodzież gminy Zielonki. W 2019 r. i 2020 r. absolwenci szkół JST napisali egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty najlepiej w województwie małopolskim (w każdym z przedmiotów egzaminacyjnych uczniowie uzyskali średnie wyższe niż średnia powiatowa, wojewódzka i ogólnopolska).
Efektywne decyzje organu prowadzącego odnośnie wdrożenia zdalnego nauczania w placówkach oświatowych, dla których Gmina Zielonki jest organem prowadzącym. Pozyskanie środków na zakup sprzętu informatycznego dla interesariuszy, wdrożenie nowych programów ułatwiających prowadzenie zdalnego nauczania, oraz efektywna koordynacja działań na poziomie szkół i gminy w celu możliwie najlepszego kształcenia zdalnego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.”
– Nasz certyfikat jest jednym z najbardziej cenionych, elitarnych i rozpoznawalnych certyfikatów jakości, jakie może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego. Od 10 lat corocznie wyróżniamy najlepsze pod względem polityki oświatowej gminy, powiaty i województwa w Polsce. Bardzo się cieszę, że na podstawie rekomendacji naukowców zasiadających w Kapitule Konkursu Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” możemy przyznać gminie Zielonki jako gminie, dla której rozwój oświaty jest niezaprzeczalnie priorytetem, a inwestowanie w nowoczesną wiedzę stanowi obszar szczególnego zainteresowania i znaczących sukcesów samorządu – podkreślała Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
Warto zaznaczyć, że podczas gali wyróżniono również wójta gminy Zielonki Bogusława Króla przyznając mu Medal Edukacyjny „Samorządowiec 30-lecia” oraz Szkołę Podstawową w Zielonkach Certyfikatem Edukacyjnej Doskonałości, wyróżnienie dla szkoły odebrała jej dyrektor Bożena Nowak.

 lider2
 lider3
 lider5
 lider7
 lider8
 lider9
 lider10
 lider11
Close Menu
 
13 lipca 2024
Skip to content