Skip to main content
search
Aktualności

Gmina Zielonki w czołówce – siódma w Małopolsce

By 4 października 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 4 października 2018 przez admin

RankingMMISTiAmDziewiąty raz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie ogłosiła wyniki Rankingu Gmin Małopolski (link), którego celem jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Gmina Zielonki zajęła  siódme miejsce spośród wszystkich 179 gmin województwa małopolskiego. Najlepiej wypadliśmy, jeśli chodzi o wyniki z egzaminu gimnazjalnego –  miejsce pierwsze, drugie miejsce pod względem liczby podmiotów gospodarczych na 1000 ludności i trzecie miejscu pod względem salda migracji. Warto dodać, że od początku opracowywania rankingu MISTiA gmina Zielonki plasuje się w pierwszej dziesiątce. W tym roku przed nami, w czołówce znalazły się: Wielka Wieś (I m.), Niepołomice, Zakopane, Zabierzów, Wieliczka i Sucha Beskidzka.

Przy tworzeniu rankingu FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ściśle współpracuje z Urzędem Statystycznym w Krakowie i ocenia na podstawie „twardych” danych o działalności gmin. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa.W tym roku poziom rozwoju gmin oceniany jest na podstawie 11 kryteriów:
1. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2015-2017);
2. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2015-2017);
3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (za lata 2015-2017);
4. Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2017 r.;
5. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych, stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2015-2017);
6. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w 2017 r.;
7. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018 – średni wynik w procentach;
8. Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3–6 lat w 2017 r.;
9. Saldo migracji na 1000 ludności w 2017 r.;
10. Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2017 r.;
11. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach ogółem gminy w 2017 r..Pozycje gminy Zielonki w tym rankingu w poprzednich edycjach:
I edycja (2010 r.) – 5. miejsce;
II edycja (2011 r.) – 4. miejsce;
III edycja (2012 r.) – 6. miejsce;
IV edycja (2013 r.) – 10. miejsce;
V edycja (2014 r.) – 6. miejsce;
VI edycja (2015 r.) – 4. miejsce;
VII edycja (2016 r.) – 4. miejsce;
VIII edycja (2017 r.) – 5. miejsce;
IX edycja (2018 r.) – 7. miejsce.
Red. IO

Close Menu
 
14 lipca 2024
Skip to content