Skip to main content
search
Zwierzęta

Gminne działania dotyczące dzikich i bezdomnych zwierząt

By 13 grudnia 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 13 grudnia 2023 przez AO

Od początku roku odnotowano ponad 120 zgłoszeń dotyczących bezdomnych, rannych oraz martwych zwierząt znajdujących się w przestrzeni publicznej na obszarze gminy Zielonki. Przeszło połowa z nich dotyczyła zwierząt martwych znajdujących się na jezdni, w rowie lub w pobliżu drogi. Odłowiono także, 14 wałęsających się psów, z czego 4 zostały odebrane później przez właścicieli. Są oni teraz zobligowani do zwrotu kosztów w wysokości 1722 zł. Dla gminy Zielonki koszt odłowienia psa i umieszczenia go w schronisku wynosi 4305 zł, a w przypadku kota 1992,60 zł.

Ponad 30 zgłoszeń dotyczyło rannych dzikich zwierząt, które były kierowane do firmy DAMICH Damian Michalski prowadzącej Małopolski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Racławicach. Tylko dwie na trzy interwencje zakończyło się zabraniem zwierzęcia. W pozostałych przypadkach, po przyjeździe pracownika firmy, okazywało się, że zwierzę nie wymaga pomocy lub uciekło i nie znajdowało się we wskazanej lokalizacji. Za każde zgłoszenie gmina Zielonki ponosi koszty w wysokości 1274,40 zł w przypadku interwencji skutecznej i 492 zł w przypadku interwencji nieskutecznej. Warto zaznaczyć, że każde nieuzasadnione wezwanie zmniejsza przypisany do zadania budżet i zabiera środki, które mogłyby zostać wykorzystane na leczenie zwierząt faktycznie potrzebujących. Dlatego tak ważne jest, by przed wezwaniem służb prawidłowo ocenić stan zwierzęcia i zasadność podejmowanej interwencji. O tym, kiedy powinniśmy interweniować, pisaliśmy we wcześniejszym artykule.

Zwierzęta żyjące w naszym otoczeniu są chronione prawem. Nie wolno zadawać im bólu nawet w przypadku, gdy ich działalność jest szkodliwa dla naszego mienia. Zabronione jest strzelanie do zwierząt z broni pneumatycznej. Niestety wśród tegorocznych interwencji, były te spowodowane celowym ranieniem zwierząt za pomocą śrutu wystrzeliwanego z wiatrówki. Sprawy dotyczyły kun i dzięciołów. Powyższy czyn jest kwalifikowany jako znęcanie się nad zwierzętami w rozumieniu art. 6 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 572 ze zm.) Sprawcom grożą sankcje karne ujęte w art. 35 ust. 1 i 1 a ww. ustawy, łącznie z pozbawieniem wolności do lat 3. Właściciele budynków, którzy mają problem z kunami i dzięciołami, mogą stosować różnego rodzaju odstraszacze w postaci np. figur ptaków drapieżnych lub urządzeń akustycznych. W przypadku kun proponowanym sposobem jest zainstalowanie na ścianie budynku dedykowanego pastucha elektrycznego.

Pojawiają się zapytania o usuwanie padłych zwierząt z posesji prywatnych. Tu obowiązek spoczywa na właścicielu nieruchomości zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 ze zm.), nawet gdy zwierzę nie jest własnością właściciela posesji. W przypadku usunięcia martwej zwierzyny łownej (sarna, dzik, lis itp.), która jest własnością Skarbu Państwa, a nie gminy, właściciel nieruchomości może wystąpić o zwrot kosztów utylizacji do Starostwa Powiatowego w Krakowie reprezentującego Skarb Państwa, pod warunkiem, że przedłoży fakturę za wykonaną usługę oraz dokumentację fotograficzną potwierdzającą zdarzenie wraz z podaniem dokładnej lokalizacji padłego zwierzęcia.

Gmina Zielonki od lat wspiera działania pozwalające na ochronę środowiska naturalnego i bioróżnorodności. Tylko do końca lipca środki przeznaczone na ratowanie bezdomnych i dzikich zwierząt wyniosły niemal 110 tysięcy złotych. Dofinansowano także zakup karmy dla kotów wolnożyjących na kwotę prawie 3 tysięcy złotych. W ich przypadku gmina finansuje także zabiegi kastracji i sterylizacji. Gmina udziela też 50% dofinansowania zabiegów sterylizacji kotów posiadających właściciela. By skutecznie dbać o środowisko naturalne, potrzebna jest świadomość mieszkańców. Pozwoli ona na ograniczenie interwencji bezzasadnych i wynikających bezpośrednio z winy człowieka, a w konsekwencji skuteczniejsze wykorzystanie środków w sytuacjach realnie zagrożonych zwierząt.

Tekst powstał na podstawie informacji przekazanych przez RGRiGG gminy Zielonki

TN

Close Menu
 
25 lipca 2024
Skip to content