Skip to main content
search
Aktualności

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE PRZYZNANE PRZED 01-01-2013 ROKU

By 2 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 2 sierpnia 2013 przez admin

Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach przypomina, że z dniem 01 stycznia 2013 r. weszła w życie zmiana do ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2012 r., poz.1548) wprowadzająca zmiany w dotychczas przyznanych świadczeniach pielęgnacyjnych oraz nowe warunki nabywania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

 

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą wszystkie osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów, które obowiązywały do 31 grudnia 2012 r. zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013 r. (art. 11 ust.1 w/w ustawy ). Po upływie tego terminu (zgodnie z art. 11 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy) wszystkie wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa.
W związku z tym istnieje konieczność złożenia nowego wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego w celu ustalenia prawa do w/w świadczeń od 01 lipca 2013 r.

Więcej informacji można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, pokój nr 10 i 11 lub pod numerami tel. 627-33-13, 627-33-14

Close Menu
 
25 czerwca 2024
Skip to content