Skip to main content
search
Aktualności

Informacja dla użytkowników kanalizacji sanitarnej w gminie Zielonki

By 2 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 2 sierpnia 2013 przez admin

W jaki sposób zadbać o kanalizację sanitarną? Czego nie powinno się do niej odprowadzać? Z kim skontaktować się w przypadku awarii kanalizacji sanitarnej czy przepompowni?
Do kanalizacji sanitarnej można odprowadzać wyłącznie ścieki sanitarne. Powstają one z wód wykorzystywanych w gospodarstwach domowych – do utrzymania higieny osobistej, spłukiwania urządzeń sanitarnych, przygotowywania posiłków itp.
Zabronione jest wprowadzanie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej: wód opadowych i gruntowych, ścieków pochodzących z szamb przydomowych, gnojowicy oraz ścieków pochodzenia produkcyjnego. Wprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej przy wystąpieniu intensywnych opadów powoduje przeciążenie hydrauliczne sieci kanalizacyjnych i przepompowni. Efektem tego może być zalanie piwnic, mieszkań, a także terenów niżej położonych posesji oraz wylewanie się ścieków ze studzienek kanalizacyjnych.
Ścieki sanitarne nie mogą zawierać materiałów i substancji, które mogą doprowadzić do zatkania kanalizacji oraz zatkania i uszkodzenia pomp. Obowiązujące przepisy zakazują wprowadzania do kanalizacji sanitarnej: ścieków pochodzenia inwentarzowego i przemysłowego oraz odpadów stałych (tj. żwir, piasek, popiół, kawałki szkła, skór, tekstyliów, pierze, tekstylia, art. higieniczne o większych gabarytach jak podpaski czy pieluchy oraz torby foliowe). Nie wolno do kanalizacji sanitarnej wprowadzać substancji palnych tj. resztki rozpuszczalników, substancji żrących i toksycznych oraz innych odpadów, które mogą spowodować zatkanie kanalizacji lub uszkodzenie pomp na przepompowni ścieków. Do kanalizacji nie można również wprowadzać w/w materiałów po rozdrobnieniu. Bardzo częstą przyczyną powstawania niedrożności sieci kanalizacyjnej (zatkań) jest właśnie wprowadzanie do kanalizacji: podpasek, pieluch, szmat, toreb foliowych, itp.
Często po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej w mieszkaniu pojawiają się zapachy pochodzące z kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z normami i zasadami projektowania każdy pion kanalizacyjny musi mieć zapewnioną odpowiednią wentylację, a w niektórych przypadkach instalacja wymaga dodatkowych pionów wentylacyjnych.
Celem zapobieżenia nieprzyjemnym zapachom i wyziewom z kanalizacji należy przestrzegać kilku zasad:
•    Pion kanalizacyjny powinien być zaopatrzony w rurę wywiewną umieszczoną z dala od kominów wentylacyjnych i dachowych czerpni powietrza. Odległość wywiewki od otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie powinna być mniejsza niż 4 m (licząc w poziomie).
•    Zabrania się wprowadzania rur wywiewnych do kanałów wentylacyjnych i spalinowych. Jeżeli wentylacja kanalizacji jest niesprawna (np. gdy wywiewka ma zbyt małą średnicę), pomocne mogą  się okazać obrotowe nasady kominowe, które wspomagają tę wentylację. Średnica pionu jest stała na całej wysokości i równa co najmniej największej średnicy podejścia do pionu.
•    Każde urządzenie sanitarne powinno mieć zamknięcie wodne w postaci syfonu.
•    Można także stosować zawory napowietrzające na podejściach kanalizacyjnych, w których spływanie ścieków jest utrudnione (np. gdy podejście jest zbyt długie, albo ma za dużo załamań). Wówczas zawór umieszcza się za ostatnim przyborem podłączonym do podejścia lub w zestawie odpływowym ostatniego przyboru.
Awarie sieci  kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków można zgłaszać pod całodobowy nr telefonu: 12 285 02 61, 12 286 32 35.  Po godzinie 15.00, w soboty, niedziele i święta należy nagrać zgłoszenie na automatyczną sekretarkę podając imię i nazwisko zgłaszającego, miejsce (adres)  awarii i telefon kontaktowy. Pozostawienie nr telefonu jest warunkiem koniecznym do podjęcia interwencji przez inżyniera dyżurnego.
PUK w Zielonkach

 

Close Menu
 
19 maja 2024
Skip to content