Skip to main content
search
Stowarzyszenia

Informacja nt. ankiet otrzymanych od organizacji pozarządowych w styczniu 2018 roku

By 28 lutego 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 28 lutego 2018 przez admin

Ankiety zostały rozesłane do organizacji pozarządowych ujętych w wykazie Referatu Organizacyjno – Prawnego Urzędu Gminy Zielonki w dniu 8 stycznia 2018 roku. Informacja   o ankietach została również umieszczona na głównej stronie internetowej Gminy oraz w zakładce organizacje pozarządowe – ogłoszenia. Organizacje pozarządowe zostały poproszone o wypełnienie ankiet i ich odesłanie do dnia 23 stycznia 2018 roku. W powyższym terminie wpłynęło łącznie 8 ankiet od organizacji pozarządowych

 

1. W wyniku ankietyzacji pozyskano nowe dane kontaktowe dwóch organizacji oraz nawiązano kontakt z organizacją mającą siedzibę na terenie sąsiedniej Gminy

2. W ankietach poproszono organizacje pozarządowe o ocenę współpracy z Gminą Zielonki  w 10-cio stopniowej skali. Poniższa tabela obrazuje ocenę wystawioną przez organizacje pozarządowe.

 

Ocena

10/10

8/10

7/10

Wartość procentowa

71%

14,285%

14,285%

 

3. W ankietach poproszono również organizacje pozarządowe o ocenę informacji otrzymywanych z Urzędu Gminy Zielonki, również w 10-cio stopniowej skali. Poniższa tabela obrazuje oceny informacji.

 

Ocena

10/10

9/10

8/10

7/10

Wartość procentowa

28,57%

14,285%

28,57%

28,57%

 

4. W ankiecie poproszono organizacje o wskazanie informacji, jakie chciałyby otrzymywać w przyszłości z Urzędu Gminy Zielonki. Wskazano: – informacje o zewnętrznych otwartych konkursach ofert, – informacje o spotkaniach NGO, – informacje o imprezach i wydarzeniach, – ponadto wskazywano, że informacje jakie są wysyłane są wystarczające.

5. Zapytano organizacje pozarządowe o ich oczekiwania w zakresie pogłębiania współpracy z Gminą Zielonki. Zaproponowano:
a) konsultowanie z NGO kształtu umów i ich zapisów,
b) wcześniejsze ogłaszanie i rozstrzyganie konkursów na wkłady własne,
c) realizację programów prozdrowotnych dla mieszkańców Gminy i aktywizację fizyczną dla społeczeństwa,
d) właściwsze przekazywanie informacji,
e) większe dofinansowanie działań NGO,
f) organizację spotkań NGO,
g) włączanie organizacji  pozarządowych do realizacji zadań publicznych na zasadzie pomocniczości,
h) pozyskanie terenu pod działalność UKS-ów, jak w przypadku klubów piłkarskich,
i) przekazywanie informacji nt. możliwości pozyskiwania grantów.

6. Poproszono organizacje pozarządowe o ich oczekiwania dot. pozyskiwania informacji ze strony internetowej Gminy i BIP-u Gminy. Wskazano:
a) zamieszczanie informacji o otwartych konkursach ofert z terenu kraju,
b) wskazano także, że umieszczane informacje są wystarczające, a powyższe serwisy są prowadzone profesjonalnie i zawierają dużo informacji.

7. Na koniec zapytano organizacje o ich plany na rok 2018. W odpowiedzi organizacje pozarządowe odpowiadające na niniejszą ankietę przedstawiły planowane do realizacji projekty oraz obszar zadań w roku 2018.

Ocena

10/10

8/10

7/10

Wartość procentowa

71%

14,285%

14,285%

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content