Skip to main content
search
Ogłoszenia

Informacja o obwieszczeniu Wójta Gminy Zielonki w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zielonki do roku 2030”

By 28 lipca 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 28 lipca 2023 przez AW

Wójt Gminy Zielonki na podstawie art. 48 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zielonki do roku 2030”.

Z treścią obwieszczenia i dokumentów do niego można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zielonki.

Close Menu
 
23 lipca 2024
Skip to content