Skip to main content
search
Aktualności

Informacja o sieciach kanalizacji sanitarnej przekazanych do eksploatacji

By 24 lipca 2015No Comments

Ostatnia aktualizacja 24 lipca 2015 przez admin

DSCN7237W rozwinięciu wiadomości Referat Inwestycji Sieciowych UG Zielonki informuje o wybudowanych sieciach kanalizacji sanitarnej przekazanych do  eksploatacji. Właścicieli posesji w Bibicach, Woli Zachariaszowskiej, Zielonkach, Przybysławicach, Januszowicach, Korzkwi, Bosutowie, do których w ramach dwóch projektów kanalizacyjnych stworzono techniczne warunki do odbioru ścieków, zachęcamy do kontaktu z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o. Węgrzce,  ul. Forteczna 3, 32-086 Węgrzce (Tel.: (12) 285 02 61) celem podjęcia dalszych czynności zmierzających do podłączeniem posesji do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

 

20 lipca 2015 r. nastąpiło przekazanie do eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Krakowskie do Przedmieście w Zielonkach. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie ul. Przy Rondzie 6, 31-547 Kraków oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie Al. J. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, po przeprowadzonym postępowaniu w sprawie zakończenia budowy – nie wniosły sprzeciwu w formie decyzji, odnośnie przystąpienia do użytkowania obiektów budowalnych zrealizowanych w ramach zadań:

– „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskie Przedmieście w Zielonkach od punktu g4 do ul. Paryskiej – Droga wojewódzka nr 794 odcinek 240 km 0+280 do 1+544 na działkach 1586/1, 1584/1, 1611/3, 1582/1, 1580/1, 1674, 1579/1, 1610/7, 1571/3, 1570/3, 1569/1, 1568/1, 1567/1, 1565/4, 1564/4, 1563/5, 1548/1, 1546/4, 1544/5, 1539/2, 1538/2, 1228/12, 1227/6, 1226/2, 1225/5, 1221/7, 1220/1, 1310/5, 1214/1 w Zielonkach gmina Zielonki.” – decyzja pozwolenia na budowę nr 63/13 z dnia 02.05.2013 r.
– „Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Długopolskiej, osiedle 2-2F – na dz. nr 1586/11, 1684, 1601, 1602, 1604, 1683/1, 1683/2, 1553, 1555/2, 1678, 1600/4, 1599/3 w miejsc. Zielonki” – decyzja pozwolenia na budowę Nr AB.V.1.749.2013 z dnia 16.07.2013 r.
– „Budowa tłoczni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi, przebudowa pompowni oraz budowa ogrodzenia praz przebudowa instalacji elektrycznej zewnętrznej oraz budowa instalacji oświetleniowej tłoczni ścieków raz ze słupem oświetleniowym na działkach nr 1640/1, 1307, 1275 w miejscowości Zielonki, gmina Zielonki” – decyzja pozwolenia na budowę Nr AB.V.1.1374.2013 z dnia 16.12.2013 r.

 

Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki została wykonana w ramach projektu pn.: Gospodarka ściekowa Gminy Zielonki – kanalizacja w zlewniach rzek Prądnik, Bibiczanka i Rozrywka, współfinansowanego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

Od 20 lipca 2015 r. nieruchomości zlokalizowane na osiedlu Kwiaty Polne w Bibicach, uzyskały możliwość włączenia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej (sieć została przekazana do eksploatacji). Z kolei od 23 lipca 2015 r. nieruchomości zlokalizowane wzdłuż:
– ulic: Granicznej, Na Czekaj, Sosnowej, Leśnej, Zagaje, Lipowej w Bibicach;
– ulicy Granicznej w Bosutowie (rejon ul. Warszawskiej);
– ulic: Słonecznej, Granicznej w Woli Zachariaszowskiej;
– ulic: Na Piaski, Malowniczej, Rzyczyska w Zielonkach;
– ulic: Zamkowa, Widokowa, Krótka, Źródlana, Brzozowa w Przybysławicach;
– ulic: Spacerowa, Biała Góra, Na Wzgórzu, Kolorowe Wzgórze, Zakole w Januszowicach;
– drogi gminnej w kierunku na Prądnik Korzkiewski i drogi powiatowej w Korzkwi;
uzyskały możliwość włączenia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej (sieć została przekazana do eksploatacji).

 

Sieć kanalizacji sanitarnej w powyższych lokalizacjach została wykonana w ramach projektu pn.: “Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Close Menu
 
19 maja 2024
Skip to content