Skip to main content
search
Aktualności

Informacja o zawieszeniu działalności ŚDS w Woli Zachariaszowskiej

By 15 października 2020No Comments

Ostatnia aktualizacja 15 października 2020 przez admin

Na podstawie art. 11 h ust. 1, ust. 4  ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( DZ. U. z 2020r. Poz. 374 ze zm.) w treści ustalonej ustawą z dnia 7 października 2020r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 1747) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz postanowienia Wojewody Małopolskiego nr 214/2020 z dnia 14.10.2020r., w terminie od 16.10.2020 r. do ODWOŁANIA zostaje zawieszona działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej.
W pilnych sprawach można kontaktować się telefonicznie bezpośrednio z Kierownikiem ŚDS tel. 605 226 634 lub pod adresem mailowym sds_zachariasz@wp.pl.

Close Menu
 
25 lipca 2024
Skip to content