Skip to main content
search
Wybory Parlamentarne 2015

INFORMACJA WÓJTA GMINY ZIELONKI o możliwości DOPISANIA DO SPISU WYBORCÓW w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

By 25 września 2015No Comments

Ostatnia aktualizacja 25 września 2015 przez admin

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu w dniu głosowania, wyborca wnosi do organu gminy, na terenie której przebywa najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 20 października 2015r.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców (zgodnie z wyjaśnieniem Państwowej Komisji Wyborczej zawartym w piśmie nr ZPOW-432-7/15 z dnia 22 czerwca 2015r.) musi zostać sporządzony na piśmie oraz podpisany przez wyborcę i osobiście przekazany w oryginale lub w inny sposób doręczony do urzędu np. za pośrednictwem innej osoby, poczty, kuriera (załącznik – wniosek o dopisanie do spisu).

Datą złożenia wniosku jest data jego wpływu do urzędu, a nie data nadania.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców można przesłać w formie dokumentu elektronicznego o ile został on podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym wyborcy. Niedopuszczalne jest doręczenie wniosku w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej e-mail.

Dopisanie do spisu wyborców ma charakter jednorazowy – dotyczy głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

ZAŁĄCZNI NR 1 – WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU

Close Menu
 
18 maja 2024
Skip to content