Skip to main content
search
Aktualności

Informacja Wójta Gminy Zielonki o możliwości otrzymania zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku

By 14 maja 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 14 maja 2019 przez admin

Aby otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania należy wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia (załącznik nr 1) i złożyć go w Urzędzie Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, w Referacie Spraw Administracyjnych, w pokoju nr 104 (parter), przesłać faksem: 12 28 50 950 lub wysłać email: ug@zielonki.pl.
Osoba składająca wniosek musi być ujęta w rejestrze wyborców gminy Zielonki.
Wymagane dokumenty:

1.Wniosek wyborcy o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
2.Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
3.Upoważnienie do odbioru zaświadczenia – w przypadku odbioru zaświadczenia przez inną osobę. Pełnomocnik musi okazać się dowodem osobistym lub innym dokumentem  ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 24 maja 2019 roku.

Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zameldowania.

UWAGA!!! W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem swojego zamieszkania może głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju,  za granicą i na polskim statku.
Zaświadczenia o prawie do głosowania będą wydawane do dnia  24 maja 2019 r. w godzinach przyjmowania stron w urzędzie tj.
poniedziałek: 9.30 – 16.30
wtorek:           8.00 – 15.00
środa:             8.00  – 15.00
czwartek – dzień wewnętrzny – Zaświadczenia będą wydawane
piątek:           8.00  – 15.00

Załączniki do pobrania:
1. Załącznik nr 1 – Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Close Menu
 
27 maja 2024
Skip to content