Skip to main content
search
Wybory Parlamentarne 2015

INFORMACJA WÓJTA GMINY ZIELONKI o możliwości otrzymania zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

By 25 września 2015No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 25 września 2015 przez admin

Aby otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania należy wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia (załącznik nr 1) i złożyć go w Urzędzie Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, w Referacie Spraw Administracyjnych, w pokoju nr 104 (parter), przesłać faksem: 12 28 50 950 lub wysłać email: ug@zielonki.pl .

Osoba składająca wniosek musi być ujęta w rejestrze wyborców gminy Zielonki

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek wyborcy o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
2.Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
3.Upoważnienie do odbioru zaświadczenia – w przypadku odbioru zaświadczenia przez inną osobę. Pełnomocnik musi okazać się dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 23 października 2015 roku.

Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

UWAGA!!! W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem swojego zamieszkania może głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą i na polskim statku.

Zaświadczenia o prawie do głosowania będą wydawane do dnia 23 października 2015 r. w godzinach przyjmowania stron w urzędzie tj.

poniedziałek: 9.30 – 16.30
wtorek: 7.45 – 15.00
środa: 7.45 – 15.00

czwartek – dzień wewnętrzny (czynny tylko dziennik podawczy urzędu)
piątek: 7.45 – 15.00

Załączniki do pobrania:

1. Załącznik nr 1 – Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. 

Close Menu
 
6 lutego 2023
Skip to content