Skip to main content
search
Informacje dla przedsiębiorców

Informacje dotyczące terminu dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

By 13 września 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 13 września 2018 przez admin

Urząd Gminy Zielonki przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Zielonki o upływie 30 września 2018 r. terminu dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Należność można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na konto urzędu:
02 1910 1048 4400 4026 1131 0019 Deutsche Bank Polska S.A.
z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i numerami zezwoleń. Potwierdzenie dokonanej wpłaty proszę dostarczyć do Urzędu Gminy Zielonki do pokoju 107 lub przesłać na mail: katarzyna.bobak@zielonki.pl
Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zielonki w pokoju 107 (I budynek Urzędu Gminy Zielonki), tel. 12 285 08 50 wew. 107.

Jednocześnie informujemy, że Rada Gminy Zielonki w dniu 28 czerwca 2018 r. podjęła 2 uchwały:
    1. Uchwała Nr XL/56/2018 RADY Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Zielonki maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży;
(https://bip.malopolska.pl/gzielonki,a,1470666,uchwala-nr-xl562018-rady-gminy-zielonki-z-dnia-28-czerwca-2018-roku-w-sprawie-ustalenia-dla-terenu-g.html,a,1470666,uchwala-nr-xl562018-rady-gminy-zielonki-z-dnia-28-czerwca-2018-roku-w-sprawie-ustalenia-dla-terenu-g.html)

    2. Uchwała Nr XL/57/2018 RADY Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zielonki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
(https://bip.malopolska.pl/gzielonki,a,1470673,uchwala-nr-xl572018-rady-gminy-zielonki-z-dnia-28-czerwca-2018-roku-w-sprawie-zasad-usytuowania-na-t.html,a,1470673,uchwala-nr-xl572018-rady-gminy-zielonki-z-dnia-28-czerwca-2018-roku-w-sprawie-zasad-usytuowania-na-t.html)

związane z nowelizacją  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Close Menu
 
18 lipca 2024
Skip to content