Skip to main content
search
Informacje dla przedsiębiorców

Informacje dotyczące terminu dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

By 13 września 2018No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 13 września 2018 przez admin

Urząd Gminy Zielonki przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Zielonki o upływie 30 września 2018 r. terminu dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Należność można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na konto urzędu:
02 1910 1048 4400 4026 1131 0019 Deutsche Bank Polska S.A.
z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i numerami zezwoleń. Potwierdzenie dokonanej wpłaty proszę dostarczyć do Urzędu Gminy Zielonki do pokoju 107 lub przesłać na mail: katarzyna.bobak@zielonki.pl
Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zielonki w pokoju 107 (I budynek Urzędu Gminy Zielonki), tel. 12 285 08 50 wew. 107.

Jednocześnie informujemy, że Rada Gminy Zielonki w dniu 28 czerwca 2018 r. podjęła 2 uchwały:
    1. Uchwała Nr XL/56/2018 RADY Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Zielonki maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży;
(https://bip.malopolska.pl/gzielonki,a,1470666,uchwala-nr-xl562018-rady-gminy-zielonki-z-dnia-28-czerwca-2018-roku-w-sprawie-ustalenia-dla-terenu-g.html,a,1470666,uchwala-nr-xl562018-rady-gminy-zielonki-z-dnia-28-czerwca-2018-roku-w-sprawie-ustalenia-dla-terenu-g.html)

    2. Uchwała Nr XL/57/2018 RADY Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zielonki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
(https://bip.malopolska.pl/gzielonki,a,1470673,uchwala-nr-xl572018-rady-gminy-zielonki-z-dnia-28-czerwca-2018-roku-w-sprawie-zasad-usytuowania-na-t.html,a,1470673,uchwala-nr-xl572018-rady-gminy-zielonki-z-dnia-28-czerwca-2018-roku-w-sprawie-zasad-usytuowania-na-t.html)

związane z nowelizacją  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Close Menu
 
29 lutego 2024
Skip to content