Skip to main content
search
Koronawirus

Informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej

By 19 maja 20205 marca, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 5 marca 2022 przez AO

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że od 18 maja br. wznawiana będzie stopniowo praca szkół i placówek oświatowych – kalendarz najważniejszych zmian w rozwinięciu wiadomości. Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 MEN podaje na swojej stronie internetowej: link.

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

od 18 maja br.:   

– możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
– wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
– możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

od 25 maja br.:   

– możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
– organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
– organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
– możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.

od 1 czerwca br.:   

organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Zachęcamy również do bieżącego śledzenia komunikatów na stronie MEN, GIS oraz MZ. Regulacje prawne można znaleźć: link.

Close Menu
 
14 kwietnia 2024
Skip to content